Språkvetenskapligt arbetssätt, 7.5 hp

Grundnivå

Fakta

Studietakt 25%
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska
Kurskod LIN201

Kursplan

Särskild behörighet
Lingvistik I, 30 hp.

Beskrivning

Kursen ger dig kunskaper i språkvetenskaplig metodologi. Kursen behandlar aktuell vetenskaplig metodik och grundläggande vetenskapsteoretiska problem, vetenskapligt skrivande och hur man framställer en vetenskaplig rapport. Dessutom ger kursen en…

Kursen ger dig kunskaper i språkvetenskaplig metodologi. Kursen behandlar aktuell vetenskaplig metodik och grundläggande vetenskapsteoretiska problem, vetenskapligt skrivande och hur man framställer en vetenskaplig rapport. Dessutom ger kursen en översikt över språkvetenskapens historia. Kursen kan även läsas som delkurs inom Lingvistik II, 30 hp.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet. ...

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Mer om Språk

Ämne

Lingvistik

Lingvistik

Lingvistik är vetenskapen om det mänskliga språket och språken. Lingvister studerar språket som allmänt fenomen: hur språk (såväl talade som tecknade) är uppbyggda, hur de används, likheter och skillnader mellan olika språk, hur man förstår och själv producerar språk, hur barn tillägnar sig sitt modersmål, hur språk uppkommer, förändras eller försvinner, men också hur man kan omsätta dessa kunskaper till praktiska tillämpningar i allt från maskinöversättning till språkundervisning.

Lingvistik är ett mångfacetterat ämne vilket gör att problemställningarna kan angripas tvärvetenskapligt utifrån såväl humanistiska och beteendevetenskapliga som naturvetenskapliga perspektiv. Så finns till exempel lingvistisk forskning baserad på sociologi, psykologi, filosofi, kognition, pedagogik, matematik, datalogi och medicin. Språket studeras ur olika infallsvinklar, som hur individen använder sitt eller sina språk i kommunikation med andra eller genom att bygga upp modeller och teorier om hur språk är uppbyggda för att bättre förstå människan som varelse.

En annan infallsvinkel är att studera formaliserade modeller som gör det möjligt att med dator bearbeta naturligt språk, från yttranden i dialog till stora textsamlingar, för att till exempel analysera, generera, filtrera eller översätta språk, eller söka information i stora språkliga datamängder. En annan är talspråksutveckling och språkens ljudkonstruktioner, där avancerade experimentella tekniker används för att studera talkommunikation ur akustiskt, artikulatoriskt och perceptuellt perspektiv.

ARBETSMARKNAD En examen i lingvistik gör dig inte omedelbart kvalificerad för ett specifikt yrke, men många använder sina lingvistikkunskaper inom en mängd olika områden, både på företag och myndigheter. Exempel på områden där lingvistikstudier är en viktig merit är Språkrådet, auktorisering av tolkar, språkliga utredningar, system för interaktion med maskiner (tänk Siri eller Cortana), maskinöversättning, förlagsvärlden och utbildningsområdet.

EXAMEN För att få en kandidatexamen med lingvistik som huvudområde kan du antingen läsa fristående kurser om minst 90 hp i ämnet tillsammans med 90 hp i valfria ämnen, eller läsa följande program:

  • Kandidatprogram i lingvistik

För att få en examen på avancerad nivå i huvudområdet lingvistik kan du läsa Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot typologi och språklig mångfald. Möjligheten att ta ut en magisterexamen i lingvistik efter ett år finns också.

Lingvistik

Kurstillfällen

VT 2018

Studietakt 25 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska.

Urval: Inget urval

Startperiod: Period 2 - startar under andra halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Ytterligare information om utbildningen:
http://www.ling.su.se

Studieavgift

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Första inbetalning: 14375 SEK
Hela kursen/programmet: 14375 SEK

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Endast registrering, kontakta institutionen.