Neurolingvistik, 5 hp

Grundnivå

Fakta

Studietakt 50%
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska
Kurskod LIN323

Kursplan

Särskild behörighet
Lingvistik I, 30 hp Lingvistik II, 30 hp

Beskrivning

Kursen behandlar experimentell lingvistisk metod utifrån såväl ett teoretiskt som ett praktiskt perspektiv. Kursen introducerar experimentell forskning inom neurolingvistiken och ger en fördjupning inom kvantitativ och experimentell metod och kvan…

Kursen behandlar experimentell lingvistisk metod utifrån såväl ett teoretiskt som ett praktiskt perspektiv. Kursen introducerar experimentell forskning inom neurolingvistiken och ger en fördjupning inom kvantitativ och experimentell metod och kvantitativ dataanalys. Kursen ger även praktiska kunskaper i att planera, utföra, samla in, annotera och analysera data samt presentera experimentella/empiriska studier. Studenterna får under handledning sätta upp och utföra experimentella/empiriska studier med hjälp av utvalda verktyg som används inom forskningen om neurolingvistik. Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper i planering, utförande och presentation av experimentella studier inom neurolingvistik.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet. ...

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Mer om Språk

Ämne

Lingvistik

Lingvistik

Lingvistik är vetenskapen om det mänskliga språket och språken. Lingvister studerar språket som allmänt fenomen: hur språk (såväl talade som tecknade) är uppbyggda, hur de används, likheter och skillnader mellan olika språk, hur man förstår och själv producerar språk, hur barn tillägnar sig sitt modersmål, hur språk uppkommer, förändras eller försvinner, men också hur man kan omsätta dessa kunskaper till praktiska tillämpningar i allt från maskinöversättning till språkundervisning.

Lingvistik är ett mångfacetterat ämne vilket gör att problemställningarna kan angripas tvärvetenskapligt utifrån såväl humanistiska och beteendevetenskapliga som naturvetenskapliga perspektiv. Så finns till exempel lingvistisk forskning baserad på sociologi, psykologi, filosofi, kognition, pedagogik, matematik, datalogi och medicin. Språket studeras ur olika infallsvinklar, som hur individen använder sitt eller sina språk i kommunikation med andra eller genom att bygga upp modeller och teorier om hur språk är uppbyggda för att bättre förstå människan som varelse.

En annan infallsvinkel är att studera formaliserade modeller som gör det möjligt att med dator bearbeta naturligt språk, från yttranden i dialog till stora textsamlingar, för att till exempel analysera, generera, filtrera eller översätta språk, eller söka information i stora språkliga datamängder. En annan är talspråksutveckling och språkens ljudkonstruktioner, där avancerade experimentella tekniker används för att studera talkommunikation ur akustiskt, artikulatoriskt och perceptuellt perspektiv.

ARBETSMARKNAD En examen i lingvistik gör dig inte omedelbart kvalificerad för ett specifikt yrke, men många använder sina lingvistikkunskaper inom en mängd olika områden, både på företag och myndigheter. Exempel på områden där lingvistikstudier är en viktig merit är Språkrådet, auktorisering av tolkar, språkliga utredningar, system för interaktion med maskiner (tänk Siri eller Cortana), maskinöversättning, förlagsvärlden och utbildningsområdet.

EXAMEN För att få en kandidatexamen med lingvistik som huvudområde kan du antingen läsa fristående kurser om minst 90 hp i ämnet tillsammans med 90 hp i valfria ämnen, eller läsa följande program:

  • Kandidatprogram i lingvistik

För att få en examen på avancerad nivå i huvudområdet lingvistik kan du läsa Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot typologi och språklig mångfald. Möjligheten att ta ut en magisterexamen i lingvistik efter ett år finns också.

Lingvistik

Kurstillfällen

HT 2018

Studietakt 50 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska.

Urval: Högskolepoäng (upp till 225).

Startperiod: Period 1 - startar under första halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Ytterligare information om utbildningen:
http://www.ling.su.se

Studieavgift

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Första inbetalning: 11667 SEK
Hela kursen/programmet: 11667 SEK

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Anmälningskod: SU-20201