Visuell och materiell kultur, 15 hp

Grundnivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska
Kurskod LK1081

Kursplan

Särskild behörighet
Engelska B/Engelska 6. Minst 60 hp inom humanistiskt, samhällsvetenskapligt eller naturvetenskapligt ämne.

Beskrivning

The course aims to offer knowledge that respond to society’s growing need for theoretical competence in the fields of visual and material culture studies. The course is intended for students with a background in a wide range of subjects in the fie…

The course aims to offer knowledge that respond to society’s growing need for theoretical competence in the fields of visual and material culture studies. The course is intended for students with a background in a wide range of subjects in the fields of the humanities, social sciences and natural sciences as well as for professionals working in the visual field who wish to advance their theoretical skills. The course provides an introduction to a range of theoretical perspectives and methods for the study of visual and material expressions in a broad sense and the ways in which such expressions produce and communicate knowledge, norms, values and identities in different social and cultural contexts. Analytical tools for the interpretation of visualizations of material culture, their production and consumption, will be presented with examples from various fields, such as anthropology, art, design, fashion, film, media communication and popular culture. The course is taught in English.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Kultur och historia

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur, film, konst och teatervetenskap som olika uttryck för kulturens betydelse för mä…

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur, film, konst och teatervetenskap som olika uttryck för kulturens betydelse för människan och samhället. Gemensamt för studierna är att du skärper din analytiska förmåga och lär dig se olika utvecklingslinjer, ofta i ett tvärvetenskapligt sammanhang.

Studier inom intresseområdet Kultur och historia ger en bred generell kompetens med stor användbarhet i arbetslivet där det krävs självständighet, analytiska färdigheter och förmåga att kommunicera.

Mer om Kultur och historia

Ämne

Historia

Historia

Allt som människan gjort i alla tider och i alla kulturer och som finns bevarat i olika typer av källor kan kallas historia. Genom att studera dessa källor kan du nå kunskap om det förgångna och hur människan ordnat sin tillvaro hur hon har byggt upp civilisationer och samhällen och svarat på de händelser och problem som uppstått. Historia är ett grundläggande och aktuellt ämne. Det ger dig en bild av det som en gång varit och samtidigt ett verktyg för att förstå, ifrågasätta och förklara det som händer idag. Ämnet historia knyter ihop dåtid med vår samtid. Historiestudierna kommer att lära dig att analytiskt och kritiskt granska sanningshalten i det du läser, i allt från gamla dokument och vetenskaplig litteratur till IT uppgifter på nätet och politiska debattartiklar. Du kommer att öva dig i att argumentera vid seminarier och att göra skriftliga redovisningar. Historiska institutionen vid Stockholms universitet har den största historieutbildningen i Sverige och dina historielärare är naturligtvis också forskare som bland annat forskar om relationen mellan kvinnor och män (genus), om hur människor tänkt och tyckt i olika tider (föreställningar, idéer och mentaliteter), om vilka som egentligen haft makten i samhället (politik), städernas framväxt (stadshistoria) och vilken roll idrotten spelat i samhället.

ARBETSMARKNAD Historiestudierna ger goda förutsättningar för yrkesarbeten med höga krav på självständighet med utredningsarbeten, kommunikativ och kritiskanalytisk förmåga. Beroende av vad du kombinerar dina historiestudier med, eller inom vilket utbildningsprogram du väljer att läsa historia, kan du som historiker arbeta till exempel som lärare, inom bildnings och kultursektorn, vid museer, inom kommunikation (press, radio, teve, förlag, webb, arkiv och organisationer), vid myndigheter, samt inom privat och offentlig förvaltning.

EXAMEN För att få en kandidatexamen med historia som huvudområde kan du antingen läsa fristående kurser om minst 90 hp i ämnet (Historia I, Historia II och Historia III/Kandidatkurs) tillsammans med kurser om 90 hp i valfria ämnen, eller välja något av följande program:

  • Kandidatprogram i historiska studier
  • Kandidatprogram i museer och kulturarv
  • Kandidatprogram i mångfaldsstudier
  • Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram

Du kan även läsa historia inom ├ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 79 respektive med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Du får då en ämneslärarexamen på avancerad nivå.

Historia

Kurstillfällen

ST 2017

Studietakt 100 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska.

Urval: Högskolepoäng (upp till 225).

Ort: Stockholm

Övrig information: Sista anmälningsdag 15 mars.

Studieavgift

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Första inbetalning: 22500 SEK
Hela kursen/programmet: 22500 SEK

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Anmälningskod: SU-12133