< Tillbaka

Förlagskunskap, 60 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska

Beskrivning

Mer information finns på institutionens webbplats

Historiska institutionen www.historia.su.se

Ansökan

Särskild behörighet

Engelska B/Engelska 6, samt kandidatexamen eller hela, avslutade kurser om 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng inklusive kandidatkurs inom ett och samma huvudområde.

HT 2016

Studietakt 100 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska.

Urval: Efter kvantitet och kvalitet på tidigare studier, relevant arbetslivserfarenhet, samt skriftlig motivering till kursval. Intyg om relevant arbetslivserfarenhet och skriftlig kursmotivering skickas i samband med ansökningstillfället till: Antagningsservice, 839 87 Östersund, senast 15 april. Kompletteringar som inkommer senare beaktas inte.

Startperiod: Period 1 - startar under första halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Ytterligare information om utbildningen:
http://www.historia.su.se/utbildning/alla-utbildningar/avancerad-niv%C3%A5/kurser/f%C3%B6rlagskunskap-60-hp-1.27530

övrig information: Ingen kompletteringstid.

Anmälningskod: SU-12088