Miljövetenskap II, 15 hp

Grundnivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska / Svenska
Kurskod MI4006

Kursplan

Särskild behörighet
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Miljövetenskap I (MI2004) samt minst 60 hp i något naturvetenskapligt ämne.

Beskrivning

Kursen består av två moment. I den första delen får du lära dig grundläggande begrepp teorier och modelleringskoncept som exempelvis kan användas för att undersöka hur olika miljöföroreningar beter sig i miljön. I kursens andra del får du jobba me…

Kursen består av två moment. I den första delen får du lära dig grundläggande begrepp teorier och modelleringskoncept som exempelvis kan användas för att undersöka hur olika miljöföroreningar beter sig i miljön. I kursens andra del får du jobba med vetenskaplig och populärvetenskaplig kommunikation. Du kommer dessutom få lära dig att kritiskt granska andras texter samt jobba med muntliga presentationer.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du …

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.

Mer om Naturvetenskap och matematik

Ämne

Miljövetenskap

Miljövetenskap

Miljövetenskap handlar om människans samspel med den omgivande miljön och om hur mänsklig aktivitet påverkar naturliga kretslopp i atmosfär, vatten, mark och biologiska system. Du kommer att få en gedigen utbildning i naturvetenskap med miljörelevans och en förståelse för de samhällsvetenskapliga aspekterna av miljöproblemen. Miljövetenskap kan läsas som fristående kurser eller som program. Studierna inleds med en bred miljövetenskaplig introduktionskurs som ger en orientering om miljövetenskapens naturvetenskapliga grunder, miljöproblemens framväxt och hantering i samhället. Därefter kommer du att få baskunskaper i matematik och kemi, vilket kommer till användning i fortsatta studier. Efter att ha läst obligatoriska grundkurser har du möjlighet att välja en av tre inriktningar: biologi, geovetenskap eller kemi. För dig som läser program så avslutas studierna med miljövetenskapliga kurser och ett självständigt arbete i miljövetenskap. Vilka miljövetenskapliga kurser du läser väljer du utifrån vilken naturvetenskaplig inriktning som du valt inom utbildningen.

ARBETSMARKNAD Industrin och samhället, i och utanför Sverige, behöver dig med djup och bred kunskap för att kunna förstå hur människan påverkar miljön, hur vi bygger ett hållbart samhälle och hur vi agerar för att peka på och åtgärda befintliga miljöproblem. Arbetsuppgifter för dig som miljövetare kan exempelvis innebära bedömning av kemikalierisker inom EU och Sverige, naturresurs och vattenfrågor i tropikerna eller klimatförändringars betydelse och industrisamhällets materialflöden. Andra arbetsuppgifter kan vara naturskydd, kretslopps och avfallshantering, beräkning av föroreningars spridning och miljöcertifiering.

EXAMEN För att få en Naturvetenskaplig kandidatexamen med miljövetenskap som huvudområde kan du läsa följande program:

  • Kandidatprogram i miljövetenskap
Miljövetenskap

Kurstillfällen

VT 2018

Studietakt 100 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska, svenska.

Urval: Högskolepoäng (upp till 225).

Startperiod: Period 1 - startar under första halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Ytterligare information om utbildningen:
http://www.aces.su.se

Studieavgift

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Första inbetalning: 35000 SEK
Hela kursen/programmet: 35000 SEK

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Anmälningskod: SU-70362