Optimering II, 7.5 hp

Avancerad nivå

Beskrivning

Kursen behandlar: Teorin för konvexa mängder och konvexa funktioner och deras samband med olika metoder i kontinuerlig och diskret optimering. Dessa teorier inkluderar constraint qualification, Lagrange multiplikatorteori, Lagrange- och konjugat/...

Kursen behandlar: Teorin för konvexa mängder och konvexa funktioner och deras samband med olika metoder i kontinuerlig och diskret optimering. Dessa teorier inkluderar constraint qualification, Lagrange multiplikatorteori, Lagrange- och konjugat/Fencheldualitet, minimaxteori, icke-differentierbar optimering. Dessutom ett urval av följande ämnen: Nätverksoptimering, matematisk behandling av optimeringsalgoritmer, optimering i Hilbertrum, tillämpningar i naturvetenskap, matematisk ekonomi och finans.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du …

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.

Mer om Naturvetenskap och matematik

Ämne

Matematik

Eftersom en matematisk teori alltid innebär att vissa slutsatser gäller under angivna förutsättningar, kan den principiellt inte säga något om den fysiska verkligheten. Icke desto mindre har matematiken blivit ett oumbärligt verktyg för en lång rad av ämnen, som astronomi, fysik, kemi, statistik och de tekniska vetenskaperna samt på senare tid även för ekonomi, biologi, olika beteendevetenskaper och datavetenskap. Matematikens uppgift då det gäller tillämpningsämnena är dels att ställa begreppsbildningar till förfogande för en exakt och ändamålsenlig formulering av empiriska lagar, dels att ur de formulerade lagarna härleda konsekvenser, vilka bland annat kan användas för att finna bättre modeller av den verklighet man vill beskriva. Dessa uppgifter har med tiden blivit alltmer betydelsefulla. Matematiken utvecklas ständigt genom en intensiv internationell forskning, nya teorier skapas och redan existerande förenklas och byggs ut.

Matematik

Kurstillfällen

Det finns inga tillfällen.