Världens eko, orienteringskurs, 7.5 hp

Grundnivå

Fakta

Fakta saknas
Kurskod MO1005

Kursplan

Beskrivning

Kursens mål är att introducera studenterna till miljö- och utvecklingsproblematiken utifrån ett ämnesmässigt brett perspektiv.Efter avklarad kurs skall studenten kunna redogöra för olika synsätt på och definitioner av hållbar utveckling, beskriva …

Kursens mål är att introducera studenterna till miljö- och utvecklingsproblematiken utifrån ett ämnesmässigt brett perspektiv.Efter avklarad kurs skall studenten kunna redogöra för olika synsätt på och definitioner av hållbar utveckling, beskriva miljökonflikter utifrån olika perspektiv, samt analysera en frågeställning med hjälp av teorier och perspektiv från olika discipliner.

Mer information på: http://www.stockholmresilience.su.se/hem/utbildning/grundniva/varldenseko

Läs hela beskrivningen

Mer information finns på institutionens webbplats

Meteorologiska institutionen (MISU) www.misu.su.se
Länk till utbildningens webbsida

Kurstillfällen

Det finns inga tillfällen.