Masterprogram i etologi, 120 hp

Avancerad nivå

Beskrivning

Etologi är den biologiska vetenskapsgren som utforskar djurens beteende. Du får studera hur djur kommunicerar och löser konflikter, djursamhällenas sociala uppbyggnad, djurs parbildning och fortplantningssystem och hur konkurrens respektive samarb…

Etologi är den biologiska vetenskapsgren som utforskar djurens beteende. Du får studera hur djur kommunicerar och löser konflikter, djursamhällenas sociala uppbyggnad, djurs parbildning och fortplantningssystem och hur konkurrens respektive samarbete kan utvecklas. Beteendens genetik, evolution och funktion behandlas, samt hur beteenden formas under individens liv och hur inlärning och erfarenheter påverkar nedärvda beteendemönster för ytterligare anpassningar till den miljö individen lever i. Etologisk kunskap är viktig inom många grenar av biologin, som ekologi, evolutionsbiologi, neurobiologi och bevarandebiologi, men har även tillämpningar utanför den vetenskapliga världen. Exempel på dylika tillämpningar innefattar djurskydd och djurhållningsetik. Programmet omfattar såväl föreläsningar, seminarier och praktiska studier i naturen, i laboratorier eller på vår forskningsstation. Etologi I (15 hp), Etologi II (7,5 hp), Djurs kognition (7,5 hp) och Mänskligt beteende: biologi och kultur (7,5 hp) samt ett examensarbete i etologi om 30-60 hp är obligatoriska kurser. Dessutom ingår valbara och valfria kurser om minst 22,5 hp. Masterprogrammet i etologi syftar till att ge förutsättningar för fortsatt verksamhet inom de delar av samhället där aspekter på djurs beteenden är viktiga. Etologer kan bedriva grundforskning på universitet eller arbeta inom t ex husdjursverksamhet, bevarandebiologi, djurparker, läkemedelsindustri och djurskydd.

Läs hela beskrivningen

Utbildningstillfällen

Det finns inga tillfällen.