Masterprogram i glaciologi och polarmiljöer, 120 hp

Avancerad nivå

Beskrivning

Masterprogrammet i glaciologi och polarmiljöer fokuserar på kryosfären, dvs. de delarna av vår planet som påverkas av processer kring is och snö. Programmet innehåller kurser om polara och alpina miljöer och fokuserar på hur glaciärer och inlandsi…

Masterprogrammet i glaciologi och polarmiljöer fokuserar på kryosfären, dvs. de delarna av vår planet som påverkas av processer kring is och snö. Programmet innehåller kurser om polara och alpina miljöer och fokuserar på hur glaciärer och inlandsisar påverkar landskapet samt hur permafrost och snö inverkar på ekosystemen. Tillväxten och bortsmältningen av stora kontinentala istäcken diskuteras i perspektiv av de kvartära glacial-interglacial-cyklerna, främst med landformsstudier och inversionsmodeller som redskap. Vi studerar också frågor som är aktuella i dagens klimatdebatt, som t.ex. glaciärers och inlandsisars förhållande till klimatet och dess variationer, samt effekterna på miljön i form av havsnivåförändringar och vattenresurser. Under utbildningen behandlas även permafrostens roll i de aktiva arktiska ekosystemen och möjliga återkopplingsmekanismer till klimatsystemet, främst genom ändringar i tundrasystemets kolcykel och dess ythydrologi.

Masterprogrammet startar med en exkursion till norra Skandinavien med dagslånga fältvandringar och föreläsningar rörande kvartär klimathistoria, glaciala och periglaciala landformer samt sub-arktiska och arktiska miljöer. Unika möjligheter för forskningsinriktade examensarbeten finns också vid institutionens alpint belägna forskningsstation i Tarfala, Kebnekaise. Välkommen till vår masterutbildning i glaciologi och polara miljöer, full av spännande, högaktuell forskning och äventyr.

Ansökningshandlingar:

Utöver de handlingar som står angivna på antagning.se behöver du skicka in ansökningshandlingar som är specifika för detta program: Personligt brev (maximalt en sida) och CV.

Mer information finner du på utbildningens hemsida.

Läs hela beskrivningen

Utbildningstillfällen

Det finns inga tillfällen.