Kandidatprogram i matematik och filosofi, 180 hp

Grundnivå

Fakta

Fakta saknas
Programkod NMFIK

Utbildningsplan

Beskrivning

Teoretisk filosofi studerar grundläggande frågor inom logik, vetenskapsteori, språkfilosofi, kunskapsteori, medvetandefilosofi och metafysik. Den största överlappningen med matematik finns inom logik och språkfilosofi. Matematikens filosofi berör …

Teoretisk filosofi studerar grundläggande frågor inom logik, vetenskapsteori, språkfilosofi, kunskapsteori, medvetandefilosofi och metafysik. Den största överlappningen med matematik finns inom logik och språkfilosofi. Matematikens filosofi berör frågor inom flera av grenarna. De förmågor som utvecklas i studier i såväl filosofi som matematik är användbara inom alla områden som kräver abstrakt tänkande och analys av komplexa förhållanden. Inriktningen på logik är speciellt användbar i industrilogiska, beslutsteoretiska och datalogiska tillämpningar. Utbildningen utgör en mycket god grund för många specialiseringar som är attraktiva på arbetsmarknaden. Industrilogiska tillämpningar används t.ex inom organisationer som hanterar mycket komplexa trafikflöden. Beslutsteoretiska tillämpningar används i förberedelser för komplexa och långsiktiga beslut. Datalogiska tillämpningar är särskilt relevanta, eftersom de ofta bygger på begreppsliga, logiska och matematiska analyser av ett informellt presenterat material. År 2007 genomfördes en undersökning bland tidigare studenter vid Naturvetenskapliga Fakulten på SU. Denna visade att studenter i matematisk statistik och matematik hade högst lön och högst sysselsättningsgrad bland samtliga ämnen vid fakulteten (se vidare http://www.natvet.su.se/content/1/c6/01/24/29/Efter_studierna_IV.pdf). Programmet omfattar tre års heltidsstudier och består av en gemensam del om 120 högskolepoäng och en inriktningsdel om 60 högskolepoäng. Den gemensamma delen består av kurser i matematik och teoretisk filosofi. Tredje året sker inriktning mot något av huvudområdena matematik eller teoretisk filosofi.

Läs hela beskrivningen

Utbildningstillfällen

Det finns inga tillfällen.