Svenska som främmande språk - Förberedande kurs, 30 hp

Grundnivå

Fakta

Studietakt 50% / 100%
Studietid Kväll / Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska
Särskild behörighet
Grundläggande behörighet för högskolestudier i Sverige (t.ex. avslutad utländsk gymnasieutbildning) med undantag för kravet på kunskaper i svenska och engelska. Förkunskaper i svenska motsvarande minst en termins heltidsstudier. Kunskaperna testas genom inträdesprov.

Beskrivning

Den här kursen vänder sig till dig som läser tidningar och böcker på svenska, men som vill förbättra din kommunikativa kompetens och uttrycksförmåga. Kursen innehåller muntliga och skriftliga övningar, och därtill basgrammatik och en orientering o…

Den här kursen vänder sig till dig som läser tidningar och böcker på svenska, men som vill förbättra din kommunikativa kompetens och uttrycksförmåga. Kursen innehåller muntliga och skriftliga övningar, och därtill basgrammatik och en orientering om kultur och samhälle. Syftet med utbildningen är att förbereda dig för högskolestudier i Sverige och studenter som har ett mycket gott resultat på inträdesprovet kan bli antagna direkt till vår Behörighetsgivande kurs i svenska. Godkänt resultat på den kursen ger behörighet i svenska för studier på universitet och högskolor i Sverige och dessutom ger kursen behörighet motsvarande samhällskunskap 1b på komvux. På kursen tränar du din kommunikativa kompetens både muntligt och skriftligt och läser varierade texter på svenska. Särskilt fokus ligger på språket i akademisk miljö. Kurser i Svenska som främmande språk kan inte ingå i en examen vid Stockholms universitet.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet. ...

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Mer om Språk

Ämne

Svenska

Svenska

Vill du arbeta med kommunikation och skrivande i framtiden? Eller är du allmänt intresserad av språk och svenska? Du kan läsa flera olika utbildningar hos oss, både fristående kurser och program. Du läser grammatik och lär dig mer om texter, om hur samtal ser ut och fungerar, om bilders betydelse och hur hjärnan fungerar när vi använder språk. Du tränar därtill muntliga framträdanden och skriftlig färdighet i akademiska och professionella genrer.

Våra fristående kurser Svenska III och kandidatkurs handlar om svenskan som språk, om texter och hur svenskan används. De kan vara kärnan i en examen men även ett bra komplement till andra ämnen. Du kan läsa flera program hos oss. På Språkkonsultprogrammet utbildar du dig till språkkonsult. Då arbetar du exempelvis med att granska texter, framställa material och ge råd i policyfrågor som rör språk på företag och myndigheter. På Kandidatprogram i arbetslivskommunikation läser du både svenska och engelska och bygger upp en tvåspråkig kompetens med nära anknytning till arbetslivet. I båda programmen ingår praktik. Vi har också ett antal kortare, praktiskt inriktade kurser, till exempel Praktisk retorik och Skrivande i yrkeslivet som i de flesta fall ges på kvällstid, halvfart.

Du som behöver stärka din färdighet i svenska språket kan läsa våra kurser i svenska som främmande språk, till exempel Akademisk svenska för andraspråkstalare. De är särskilt anpassade till svenskan i den akademiska miljön. även du som har fullständig utländsk gymnasieutbildning men som saknar behörighet i svenska kan läsa behörighetsgivande kurser i svenska hos oss.

ARBETSMARKNAD Utbildning i ämnet svenska är en grund för arbeten inom kommunikation, reklam, bibliotek, arkiv, museer och förlag. Många som studerat svenska arbetar också med att undervisa. Går du Språkkonsultprogrammet får du en specialiserad yrkesidentitet. Kandidatprogrammet i arbetslivskommunikation riktar sig mot arbeten på företag där både svenska och engelska används.

EXAMEN För att få en kandidatexamen med svenska som huvudområde kan du antingen läsa fristående kurser om minst 90 hp i ämnet tillsammans med kurser om 90 hp i valfria ämnen, eller läsa något av följande program:

  • Kandidatprogram i arbetslivskommunikation
  • Kandidatprogram i språk, inriktning svenska
  • Språkkonsultprogrammet
Svenska

Kurstillfällen

HT 2017

Studietakt 50 %
Studietid Kväll
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska.

Urval: Efter resultat på inträdesprov.

Startperiod: Period 1 - startar under första halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Ytterligare information om utbildningen:
http://www.su.se/svefler/svenska-som-frammande-sprakmande-spr%C3%A5k

Övrig information: Ingen kompletteringstid.

Studieavgift

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Första inbetalning: 0 SEK
Hela kursen/programmet: 0 SEK

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Anmälningskod: SU-21185

HT 2017

Studietakt 100 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska.

Urval: Efter resultat på inträdesprov.

Startperiod: Period 1 - startar under första halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Ytterligare information om utbildningen:
http://www.su.se/svefler/svenska-som-frammande-sprak

Övrig information: Ingen kompletteringstid.

Studieavgift

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Första inbetalning: 0 SEK
Hela kursen/programmet: 0 SEK

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Anmälningskod: SU-21186

VT 2018

Studietakt 100 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska.

Urval: Efter resultat på inträdesprov.

Startperiod: Period 1 - startar under första halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Ytterligare information om utbildningen:
http://www.su.se/svefler/svenska-som-frammande-sprak

Övrig information: Ingen kompletteringstid.

Studieavgift

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Första inbetalning: 0 SEK
Hela kursen/programmet: 0 SEK

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Anmälningskod: SU-21411