Kandidatprogram i matematik och ekonomi, 180 hp

Grundnivå

Fakta

Fakta saknas
Programkod SMEKK

Utbildningsplan

Beskrivning

Programmet är en i Sverige unik tvärvetenskaplig utbildning i matematik, nationalekonomi och matematisk statistik. Det är också ett svar på efterfrågan på matematisk och statistisk kompetens från den arbetsmarknad som traditionellt sysselsätter ek…

Programmet är en i Sverige unik tvärvetenskaplig utbildning i matematik, nationalekonomi och matematisk statistik. Det är också ett svar på efterfrågan på matematisk och statistisk kompetens från den arbetsmarknad som traditionellt sysselsätter ekonomer, samt efterfrågan på kunskaper i ekonomi från den arbetsmarknad där hög matematisk och statistisk kompetens är ett krav. Efter utbildningen är man kvalificerad att utföra utrednings- och analysarbete, och personer med denna utbildning arbetar idag bland annat inom finans- bank- och försäkringsväsendet, i regeringskansliet och offentlig förvaltning.

Programmet, som är tre år, omfattar 135 högskolepoäng obligatoriska kurser (45 högskolepoäng vardera av nationalekonomi, matematik och matematisk statistik) och därefter 45 högskolepoäng i valt huvudämne (nationalekonomi, matematik eller matematisk statistik) inklusive examensarbete för kandidatexamen.

Undervisningen bedrivs på svenska och engelska. Efter avslutad utbildning erhålls en kandidatexamen.

Läs hela beskrivningen

Utbildningstillfällen

Det finns inga tillfällen.