Internationellt masterprogram i statsvetenskap, 120 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska
Särskild behörighet
Kandidatexamen med statsvetenskap som huvudområde samt Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Beskrivning

Internationellt masterprogram i statsvetenskap 120 Det internationella masterprogrammet i statsvetenskap erbjuder bredd och fördjupning inom studiet av politik. Programmet syftar till att utveckla en kritisk förståelse av ämnets praktiska och te…

Internationellt masterprogram i statsvetenskap 120 Det internationella masterprogrammet i statsvetenskap erbjuder bredd och fördjupning inom studiet av politik. Programmet syftar till att utveckla en kritisk förståelse av ämnets praktiska och teoretiska dimensioner, samt utrusta studenter med ett mångsidigt paket analytiska och metodologiska färdigheter. Det blandar yrkesförberedande inslag med spetskurser i statsvetenskap, och består av både obligatoriska och valbara kurser. Under termin fyra finns möjligheten att genomföra en yrkesförberedande praktik alternativt läsa kurser i Sverige eller utomlands. Alla kurser i programmet ligger på avancerad nivå och ges på engelska. För ytterligare information se: www.statsvet.su.se.

Programmet har följande upplägg: Termin 1 Samhällsvetenskapliga analysinriktningar och studier av makt, 15 hp 2 valbara temakurser, 7,5 hp vardera

Termin 2 Institutioner och governance, 7,5 hp Forskningsdesign, 7,5 hp 1 valbar temakurs, 7,5 hp 1 valbar metodkurs, 7,5 hp

Termin 3 Självständigt arbete i statsvetenskap, 30 hp

Termin 4 Yrkesförberedande praktik, 15, 22,5 eller 30 hp och/eller valbara tema och/eller metodkurser på avancerad nivå valda i samråd med studierektor, och/eller utbytesstudier på avancerad nivå, högst 30hp

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

...

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Mer om Människa, juridik, politik och samhälle

Ämne

Statsvetenskap

Statsvetenskap

Överallt där människor lever tillsammans ställs de inför utmaningen att organisera sig för att lösa gemensamma problem. Globalisering, europeisk integration, ny etnisk och kulturell mångfald och andra utvecklingstendenser skapar behov av mer utvecklade politiska institutioner. Statsvetenskapen står mitt i denna intensiva utveckling och livliga debatt, både som forsknings och undervisningsämne. Statsvetenskapen är fokuserad på det politiska livet. Du får lära dig att beskriva, förklara och värdera de politiska institutionerna, studera maktfördelningen i samhället och inte minst frågan om hur demokratiska institutioner och processer fungerar. Du får grundläggande kunskaper om samhällets politiska förhållanden och övar din förmåga att kritiskt bedöma dessa. Huvudteman i utbildningen är politisk teori, svensk politik, jämförande politik och internationell politik.

ARBETSMARKNAD En utbildning i statsvetenskap ger goda kunskaper om hur vårt samhälle är strukturerat och fungerar samt ger dig gedigna kunskaper om samhällets politiska förhållanden och en god förmåga att kritiskt bedöma dessa. Många områden av samhället, både inom privat och offentlig verksamhet, påverkas av politiska strukturer och mekanismer och gör att intresset för att anställa statsvetare blir allt större. Arbetsmarknaden för statsvetare är bred. Vanliga arbetsplatser för studenter med examen i statsvetenskap är statliga myndigheter, kommuner, ambassader, Sveriges riksdag, privata företag eller biståndsorganisationer. Här arbetar alumnerna till exempel som utredare, handläggare, analytiker, jämställdhetskonsulter, informatörer, kommunsekreterare, EU-tjänstemän, politiska sekreterare m.m. Några av våra studenter har också valt att fortsätta vid institutionen som lärare och forskare.

EXAMEN Det finns två olika examina inom huvudområdet statsvetenskap; Filosofie kandidatexamen och Politices kandidatexamen. För att få en Filosofie kandidatexamen med statsvetenskap som huvudområde kan du antingen läsa fristående kurser om minst 90 hp i ämnet (Statsvetenskap I, II och III) tillsammans med kurser om 90 hp i valfria ämnen, eller läsa något av följande program:

  • Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation
  • Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik (om du väljer statsvetenskap som ditt huvudområde)

För att få en Politices kandidatexamen inom ämnet statsvetenskap eller nationalekonomi kan du antingen läsa fristående kurser om 90 hp i statsvetenskap tillsammans med 60 hp i nationalekonomi samt 30 hp i valfria ämnen, alternativt 90 hp i nationalekonomi tillsammans med 60 hp i statsvetenskap samt 30 hp i valfria ämnen, eller läsa följande program:

  • Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap
Statsvetenskap

Utbildningstillfällen

HT 2017

Studietakt 100 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska.

Urval: Betyg på högskolekurser

Startperiod: Period 1 - startar under första halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Ytterligare information om utbildningen:
http://www.statsvet.su.se/english/education/courses-programmes/second-level/master-s-programme-in-political-science

Övrig information: Anmälan senast den 15 januari..

Studieavgift

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Första inbetalning: 45000 SEK
Hela kursen/programmet: 180000 SEK

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Anmälningskod: SU-42330

HT 2017

Studietakt 100 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska.

Urval: Betyg på högskolekurser

Startperiod: Period 1 - startar under första halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Ytterligare information om utbildningen:
http://www.statsvet.su.se/english/education/courses-programmes/second-level/master-s-programme-in-political-science

Övrig information: Sista anmälningsdag 18 april.

Studieavgift

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Första inbetalning: 45000 SEK
Hela kursen/programmet: 180000 SEK

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Anmälningskod: SU-42331

HT 2018

Studietakt 100 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska.

Urval: Betyg på högskolekurser

Startperiod: Period 1 - startar under första halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Ytterligare information om utbildningen:
http://www.statsvet.su.se/english/education/courses-programmes/second-level/master-s-programme-in-political-science

Övrig information: Anmälan senast den 15 januari..

Studieavgift

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Första inbetalning: 45000 SEK
Hela kursen/programmet: 180000 SEK

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Anmälningskod: SU-42463