Handledningsmetodik för handledare till socionompraktikanter, 7.5 hp

Grundnivå

Beskrivning

Är du yrkesverksam socionom och vill dela med dig av dina erfarenheter samtidigt som du lär dig mer om handledningsteori och metod? Under kursen definieras begreppet handledning parallellt med att vi går igenom teorier och metoder som tillämpas i …

Är du yrkesverksam socionom och vill dela med dig av dina erfarenheter samtidigt som du lär dig mer om handledningsteori och metod? Under kursen definieras begreppet handledning parallellt med att vi går igenom teorier och metoder som tillämpas i det pågående handledningsuppdraget.

Läs hela beskrivningen

Mer information finns på institutionens webbplats

Institutionen för socialt arbete - socialhögskolan www.socarb.su.se
Länk till utbildningens webbsida

Kurstillfällen

Det finns inga tillfällen.