Kvalitativ forskningsmetod, 7.5 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 50%
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska
Särskild behörighet
Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska A, eller motsvarande.

Beskrivning

Inom det sociala arbetets olika arbetsområden kommer du i kontakt med text och behöver kunna systematisera kunskap. Denna kurs vänder sig till dig som är intresserad av kvalitativ forskningsmetod och av att utveckla din förmåga att strukturera och…

Inom det sociala arbetets olika arbetsområden kommer du i kontakt med text och behöver kunna systematisera kunskap. Denna kurs vänder sig till dig som är intresserad av kvalitativ forskningsmetod och av att utveckla din förmåga att strukturera och analysera utsagor och text. Under kursens gång kommer du att få fördjupa dina kunskaper i att samla in och analysera kvalitativa data och att utveckla ett kritiskt förhållningssätt. Även forskningsetiska principer diskuteras.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

...

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Mer om Människa, juridik, politik och samhälle

Ämne

Socialt arbete/socionom

Har du ett engagemang för sociala frågor och människor i utsatta situationer? Socialt arbete är ett samhällsvetenskapligt område som handlar om olika perspektiv på sociala problem och sociala förändringsprocesser. Genom studier i socialt arbete fördjupar du dig i sociala frågor, både ur nationellt och internationellt perspektiv. Viktiga utgångspunkter för socialt arbete är teorier om människors beteenden och samspel med omgivningen och om sociala- och samhälleliga system. Studier i socialt arbete ger dig redskap för att kunna utforma och analysera insatser som syftar till att förebygga, avhjälpa, hantera eller lösa sociala problem. Ytterligare ett fokus ligger på människors livsvillkor, där principer om mänskliga rättigheter och social rättvisa är grundläggande. Det sociala arbetets insatser behövs både inom arbete med individer, familjer, grupper och närsamhällen och inom i olika delar av samhället. Socialt arbete är huvudområde inom socionomprogrammet som leder till en socionomexamen.

ARBETSMARKNAD Socionomer är en eftertraktad yrkesgrupp. Utbildningen ger dig en bred kompetens i kvalificerat socialt arbete och en yrkesförberedelse för olika arbeten inom privat, offentlig och ideell sektor. Som socionom kan du till exempel arbeta som socialsekreterare eller kurator, inom institutionsvård för barn och ungdom, med alkohol- och narkotikamissbrukare eller som handläggare eller enhetschef inom äldre- och handikappomsorg. Ytterligare exempel på arbetsområden för socionomer är inom skola, hälso- och sjukvård, kriminalvård, frivillig organisationer, länsstyrelser och familjerådgivning.

EXAMEN Socionomprogrammet 210hp leder fram till en socionomexamen. Efter programmets sjätte termin, under vilken du skriver en kandidatuppsats, kan du även ta ut en kandidatexamen i socialt arbete.

Vi erbjuder även utbildning på avancerad nivå i socialt arbete. Utbildningar ges i form av fristående kurser och ett Masterprogram i socialt arbete 120hp som leder till en masterexamen i socialt arbete. Institutionen för socialt arbete har även forskarutbildning.

Socialt arbete/socionom

Kurstillfällen

HT 2018

Studietakt 50 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska.

Urval: Högskolepoäng (upp till 270).

Startperiod: Period 1 - startar under första halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Övrig information: Sista anmälningsdag 16 april.

Studieavgift

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Första inbetalning: 13875 SEK
Hela kursen/programmet: 13875 SEK

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Anmälningskod: SU-41036