Genus i vård,hälsa och lärande, 7.5 hp

Grundnivå

Beskrivning

Du kommer att skaffa dig en förmåga att beskriva och diskutera vilken påverkan genus har i vård/hälsa/undervisningssituationer, dessutom kommer du att analysera hur genus formas och maktstrukturer skapas och vidmakthålls samt vilka effekter detta …

Du kommer att skaffa dig en förmåga att beskriva och diskutera vilken påverkan genus har i vård/hälsa/undervisningssituationer, dessutom kommer du att analysera hur genus formas och maktstrukturer skapas och vidmakthålls samt vilka effekter detta får inom vård, hälsa och undervisningssituationer.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

...

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Mer om Människa, juridik, politik och samhälle

Ämne

Vård- och hälsopedagogik

Kunskapsområdet Vårdpedagogik fokuserar pedagogiska och didaktiska frågeställningar inom vård, hälsa och omsorg och syftar till att synliggöra och kritisk granska lärande- och påverkansprocesser. Inom vårdpedagogik studeras frågor som rör yrkesprofessioner, studenter samt patienter/klienter och deras närstående, på individ-, grupp- och samhällsnivå. Dessa frågor kan handla om utbildning, undervisning, handledning, kompetens samt ledarskap. Utbildningen lämpar sig för dig som arbetar inom vård- eller omsorgen och som vill arbeta exempelvis med undervisning, handledning eller utvecklingsfrågor.

Hälsopedagogik eller folkhälsopedagogik handlar om människors livslånga lärande och kunskapsutveckling när det gäller hälsofrågor. I fokus är både barn-ungdomar och vuxna. Pedagogik ses i detta sammanhang som en av de ingående delarna i Folkhälsovetenskap som tvär- eller mångvetenskapligt fält. Pedagogik skall dessutom förstås i en dubbel betydelse, både som vetenskaplig och praktisk verksamhet. Den gemensamma röda tråden är pedagogikens möjligheter att erbjuda intellektuella redskap för reflektion över val av arbetssätt och innehåll i den hälsopedagogiska praktiken och samtidigt utveckla en vetenskaplig distans till verksamheten som sådan. Även didaktiska perspektiv på folkhälsoarbete ingår.

Vård- och hälsopedagogik

Kurstillfällen

Det finns inga tillfällen.