Genus i vård,hälsa och lärande, 7.5 hp

Grundnivå

Fakta

Fakta saknas
Kurskod UE4004

Kursplan

Beskrivning

Du kommer att skaffa dig en förmåga att beskriva och diskutera vilken påverkan genus har i vård/hälsa/undervisningssituationer, dessutom kommer du att analysera hur genus formas och maktstrukturer skapas och vidmakthålls samt vilka effekter detta …

Du kommer att skaffa dig en förmåga att beskriva och diskutera vilken påverkan genus har i vård/hälsa/undervisningssituationer, dessutom kommer du att analysera hur genus formas och maktstrukturer skapas och vidmakthålls samt vilka effekter detta får inom vård, hälsa och undervisningssituationer.

Läs hela beskrivningen

Mer information finns på institutionens webbplats

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se
Länk till utbildningens webbsida

Kurstillfällen

Det finns inga tillfällen.