Säkerhet i skolans kemiundervisning, 4.5 hp

Grundnivå

Fakta

Studietakt 25%
Studietid Dag
Studieform Distans
Undervisningsspråk Svenska
Kurskod UM4054

Kursplan

Särskild behörighet
För tillträde till kursen krävs 30 högskolepoäng i kemi eller motsvarande kunskaper.

Beskrivning

Kursens mål är att ge verksamma kemilärare ökade insikter och kunskaper i kemikaliehantering i samband med laboratorieunder¬visning i skolan samt basfärdigheter för att bygga upp en lagenlig och trygg kemiinstitution vid grundskolor och gymnasier….

Kursens mål är att ge verksamma kemilärare ökade insikter och kunskaper i kemikaliehantering i samband med laboratorieunder¬visning i skolan samt basfärdigheter för att bygga upp en lagenlig och trygg kemiinstitution vid grundskolor och gymnasier.

Kursen är en distanskurs, som omfattar ett närtillfälle. Efter detta sker den fortlöpande kontakten mellan lärare och kursdeltagare elektroniskt via kurs¬programmet och via e-post. De studerande besvarar obligatoriska inlämningsuppgifter och får återkoppling. Examinationen sker genom en avslutande inlämning.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du …

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.

Mer om Naturvetenskap och matematik

Ämne

Kemi

Kemi

Ta en tugga av ett äpple. Vad har det med kemi att göra? Mer än du tror! Ett äpple är inget annat än en samling kemikalier som socker, stärkelse och olika oljor. Om alla naturliga produkter består av kemikalier, kan vi då leva ett kemikaliefritt liv? Denna fråga och många andra får du möjlighet att fundera över då du läser kemi vid Stockholms universitet.

Till kandidatprogrammet i kemi vid Stockholms universitet söker vi dig som är framtidens problemlösare, entreprenör och upptäckare. Vi söker dig som vill förstå din omvärld!

Dina dagar består av föreläsningar och mycket tid i labbet, där teorin blir praktik. Under programmets gång kommer du att läsa kurser inom kemins olika områden:

  • organisk kemi
  • oorganisk kemi
  • fysikalisk kemi
  • biokemi
  • neurokemi
  • analytisk kemi

Dessutom ingår kurser i matematik, databearbetning och forskningsmetodik. För att ge dig en bra start i yrkeslivet kommer du att arbeta praktiskt nära olika forskargrupper, och göra praktik på ett företag. Kemistutbildningen avslutas med ett forskningsprojekt, som du gör på universitet eller ett företag, i Sverige eller utomlands.

ARBETSMARKNAD Kemister behövs för att bedöma risker med nya kemikalier och material och förklara hur världen fungerar. De kan skapa nya läkemedel och arbeta för en säkrare miljö. Kemister uppfinner, skapar, sprider kunskap och räddar världen. Vår utbildning ger dig kemikunskaper, förmåga att förklara det du gör och verktyg att analysera och lösa problem. Det är kunskap som behövs för att arbeta inom exempelvis kemisk industri, läkemedelsföretag, konsultbolag och statliga myndigheter. Arbetsmarknaden ser ljus ut.

EXAMEN För att få en Naturvetenskaplig kandidatexamen med kemi som huvudområde läser du följande program:

  • Kandidatprogram i kemi
Kemi

Kurstillfällen

HT 2017

Studietakt 25 %
Studietid Dag
Studieform Distans
Undervisningsspråk Svenska.

Urval: Inget urval

Startperiod: Period 2 - startar under andra halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Antal obligatoriska fysiska sammankomster: 1

Studieavgift

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Första inbetalning: 5833 SEK
Hela kursen/programmet: 10500 SEK

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Anmälningskod: SU-64902