Specialpedagogiska perspektiv på små barns språk-, matematik- och kommunikationsutveckling i förskolan, 15 hp

Grundnivå

Fakta

Fakta saknas
Kurskod UQ02FL

Kursplan

Beskrivning

Kursen ges som uppdragsutbildning inom Förskolelyftet.

Kursen behandlar förskolebarns tal-, språk- och kommunikationsutveckling samt matematiska utveckling och de variationer som kan finnas i en barngrupp. Vidare belyses hur barns k…

Kursen ges som uppdragsutbildning inom Förskolelyftet.

Kursen behandlar förskolebarns tal-, språk- och kommunikationsutveckling samt matematiska utveckling och de variationer som kan finnas i en barngrupp. Vidare belyses hur barns kommunikation, språk och begreppsbildning kan påverkas beroende på t. ex. olika funktionsnedsättning, neuropsykiatrisk problematik, kön samt språklig, social och kulturell bakgrund. Begreppen normalitet och avvikelse i förhållande till delaktighet och inkludering behandlas. Utifrån barns perspektiv diskuteras sociala relationer och samvaro i lek och kamratgrupper.

Läs hela beskrivningen

Mer information finns på institutionens webbplats

Specialpedagogiska institutionen www.specped.su.se

Kurstillfällen

Det finns inga tillfällen.