Masterprogram i specialpedagogik, 120 hp

Avancerad nivå

Beskrivning

Utbildningen tar upp de kunskapsförändringar som skett inom ämnet specialpedagogik på teoretisk nivå och i praktisk pedagogisk tillämpning. Utbildningen ger dig fördjupad kompetens i specialpedagogik, och kan även förbereda dig för fortsatta st…

Utbildningen tar upp de kunskapsförändringar som skett inom ämnet specialpedagogik på teoretisk nivå och i praktisk pedagogisk tillämpning. Utbildningen ger dig fördjupad kompetens i specialpedagogik, och kan även förbereda dig för fortsatta studier på forskarnivå. Målsättningen är att ge dig en gedigen grund för kvalificerade arbetsuppgifter inom verksamheter och organisationer som efterfrågar specialpedagogisk kompetens.

Programmet är indelat i fyra olika delar med kurser inom huvudområdet specialpedagogik, vetenskapsteori och forskningsmetod, examensarbete samt valbara kurser som även kan läsas vid annan institution eller lärosäte.

Kurserna inom huvudområdet ger en områdesöversikt över internationell forskning inom specialpedagogik, specialpedagogik ur ett historiskt och samhällsperspektiv, funktionsnedsättning, lärande och utveckling samt särbegåvning i skola och förskola. I metodkurserna ingår; vetenskapsteori och forskningsmetodik ur ett flervetenskapligt perspektiv, kvalitativ och kvantitativ metod samt forskningsetik och intervju- och samtalsmetodik.

Tillgodoräknande
Har du examen som specialpedagog eller speciallärare, kan du ansöka om att tillgodoräkna dig delar av masterprogrammet. Eventuell ansökan om tillgodoräknande görs först efter terminsstart och registrering och påverkar inte när du startar programmet.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

...

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Mer om Människa, juridik, politik och samhälle

Ämne

Specialpedagogik

Specialpedagogik

Utbildning i specialpedagogik har som mål att utveckla förmågan att arbeta med barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd och skapa förutsättningar för lärande och god utveckling för alla. Allas rätt att utvecklas och lära måste uppmärksammas och villkoren i pedagogiska miljöer kritiskt granskas, speciellt när det gäller människor med funktionsnedsättning och/eller som befinner sig i svåra sociala sammanhang. Specialpedagogisk utbildning vilar på forskning med bred tvärvetenskaplig grund. Utbildningarna i specialpedagogik ger dig möjlighet att utveckla din pedagogiska förmåga, för att skapa förutsättningar för lärande och god utveckling för alla. Studier i specialpedagogik sker mot bakgrund av gällande utbildningspolitik, förändringar i samhället, individers sociala situation, olika funktionsnedsättningar, mångfald och genus.

I våra kurser och program får du redskap att analysera barns och ungdomars risksituationer och hur du och andra kan förhindra att sådana situationer uppstår. De fristående kurserna och programmen vänder sig till alla som är intresserade av specialpedagogiska frågor. Speciallärarprogrammet, 90 hp, riktar sig till lärare som vill fördjupa och spetsa sin pedagogiska och didaktiska kompetens med inriktning mot barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd. Specialpedagogprogrammet, 90 hp, riktar sig till lärare som vill arbeta med specialpedagogiska frågor tillsammans med kollegiet och ledning och bidra till utveckling av den pedagogiska verksamheten.

ARBETSMARKNAD Det finns idag en stor efterfrågan på personer med specialpedagogisk kunskap, dels om barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd, dels med kunskap om frågor som rör social rättvisa och likvärdighetsproblematik inom pedagogisk, social och specialpedagogisk verksamhet.

EXAMEN su.se/examen

Specialpedagogik

Utbildningstillfällen

Det finns inga tillfällen.