Flerspråkighet i förskolan, 15 hp

Grundnivå

Fakta

Studietakt 25%
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska
Kurskod US167F

Kursplan

Särskild behörighet
Grundläggande behörighet.

Beskrivning

Kursen behandlar tvåspråkig utveckling, andraspråksinlärning och språksocialisation med fokus på flerspråkiga barn i förskolan. Kursen behandlar även didaktiska perspektiv på språk-, litteracitets- och kunskapsutveckling i förhållande till förskol…

Kursen behandlar tvåspråkig utveckling, andraspråksinlärning och språksocialisation med fokus på flerspråkiga barn i förskolan. Kursen behandlar även didaktiska perspektiv på språk-, litteracitets- och kunskapsutveckling i förhållande till förskolans verksamhet. Kursen ges på kvartsfart och med campusförlagd undervisning under dagtid.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet. ...

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Mer om Språk

Ämne

Språkdidaktik

Språkdidaktik

Språkdidaktik är ett flervetenskapligt ämnesområde som befinner sig i en skärningsyta mellan språk och litteraturvetenskap och didaktik. Gemensamma nämnare inom området är språk, litteratur, didaktik, utbildning och lärande från förskola till vuxenutbildning. En central utgångspunkt är språkets roll som kunskapsbildare, kunskapsbärare och identitetsmarkör i såväl barns och ungdomars som vuxnas utveckling och lärande. Vi erbjuder språk och litteraturdidaktiska kurser i svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk, vilka utgör både universitets och skolämnen. Kurserna behandlar frågor om bedömning, läs och skrivundervisning, litteracitetsutveckling, andraspråks och flerspråkighetsperspektiv i ämnesundervisning, samt användning och inlärning av ett eller flera språk. Kurserna vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper inom dessa områden och/eller uppnå ämnesbehörighet. Kurserna ges på hel eller halvfart, såväl på campus som på distans.

ARBETSMARKNAD Kurserna är kompetensutvecklande/behörighetsgivande för verksamma lärare. De kan även ingå i en kandidatexamen. Utöver läraryrket utgör utbildningarna en god akademisk bas för pedagogiskt präglade arbetsuppgifter inom ledning och förvaltning av språkutbildning på statlig och kommunal nivå; på kommunala språkcentra samt inom utbildningssektorn.

EXAMEN För att få en kandidatexamen med språkdidaktik som huvudområde kan du antingen läsa fristående kurser om minst 90 hp i ämnet (Språkdidaktik I, II och III) tillsammans med kurser om 90 hp i valfria ämnen, eller läsa följande program:

  • Kandidatprogram i språk, inriktning språkdidaktik

Du kan även ta ut en examen på avancerad nivå genom att läsa Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik.

Språkdidaktik

Kurstillfällen

VT 2018

Studietakt 25 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska.

Urval: Betyg 47%, högskoleprov 33%, högskolepoäng 20%. (Fr.o.m. ht12)

Startperiod: Period 1 - startar under första halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Studieavgift

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Första inbetalning: 11250 SEK
Hela kursen/programmet: 22500 SEK

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Anmälningskod: SU-69140