Språkdidaktik- kandidatkurs, 15 hp

Grundnivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dag
Studieform Distans
Undervisningsspråk Svenska
Kurskod US63XF

Kursplan

Särskild behörighet
Grundlärarexamen eller lärarexamen med inriktning mot språk eller språkdidaktik 60 hp eller språk 60 hp eller språkvetenskap 60 hp eller motsvarande, samt godkänt resultat på kursen Teori och metod i språkdidaktik, 7,5 hp.

Beskrivning

I kursen skriver du en självständig vetenskaplig uppsats inom ämnesområdet språkdidaktik. Kursen syftar till att fördjupa kunskap och förståelse samt färdighet och förmåga att arbeta vetenskapligt inom ämnesområdet. Kursen ger såväl fördjupning so…

I kursen skriver du en självständig vetenskaplig uppsats inom ämnesområdet språkdidaktik. Kursen syftar till att fördjupa kunskap och förståelse samt färdighet och förmåga att arbeta vetenskapligt inom ämnesområdet. Kursen ger såväl fördjupning som metodisk träning samt träning i muntlig och skriftlig vetenskaplig framställning. Kursen ger behörighet till magister- och masterstudier i språkdidaktik.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet. ...

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Mer om Språk

Ämne

Språkdidaktik

Språkdidaktik

Språkdidaktik är ett flervetenskapligt ämnesområde som befinner sig i en skärningsyta mellan språk och litteraturvetenskap och didaktik. Gemensamma nämnare inom området är språk, litteratur, didaktik, utbildning och lärande från förskola till vuxenutbildning. En central utgångspunkt är språkets roll som kunskapsbildare, kunskapsbärare och identitetsmarkör i såväl barns och ungdomars som vuxnas utveckling och lärande. Vi erbjuder språk och litteraturdidaktiska kurser i svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk, vilka utgör både universitets och skolämnen. Kurserna behandlar frågor om bedömning, läs och skrivundervisning, litteracitetsutveckling, andraspråks och flerspråkighetsperspektiv i ämnesundervisning, samt användning och inlärning av ett eller flera språk. Kurserna vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper inom dessa områden och/eller uppnå ämnesbehörighet. Kurserna ges på hel eller halvfart, såväl på campus som på distans.

ARBETSMARKNAD Kurserna är kompetensutvecklande/behörighetsgivande för verksamma lärare. De kan även ingå i en kandidatexamen. Utöver läraryrket utgör utbildningarna en god akademisk bas för pedagogiskt präglade arbetsuppgifter inom ledning och förvaltning av språkutbildning på statlig och kommunal nivå; på kommunala språkcentra samt inom utbildningssektorn.

EXAMEN su.se/examen

Språkdidaktik

Kurstillfällen

VT 2018

Studietakt 100 %
Studietid Dag
Studieform Distans
Undervisningsspråk Svenska.

Urval: Högskolepoäng (upp till 225).

Startperiod: Period 2 - startar under andra halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Antal obligatoriska fysiska sammankomster: 2

Övrig information: Sista anmälningsdag 15 oktober.

Studieavgift

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Första inbetalning: 22500 SEK
Hela kursen/programmet: 22500 SEK

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Anmälningskod: SU-69147