Planarkiv

Kurser / Program(20979)
Kod Benämning Poäng Ämne (endast för kurs) Utb.nivå Kurs/Program
AEKOA EKONOMLINJEN 140 p Grundnivå Program
AFHIS Social omsorg,inr socialpedagogik 120 p Grundnivå Program
AFÖRA FÖRVALTNINGSLINJEN 140 p Grundnivå Program
AGHIS Social omsorg,inr verksamhetsledning 120 p Grundnivå Program
AHANA HANDELSLINJEN 60 p Grundnivå Program
AJURA JURISTLINJEN 180 p Grundnivå Program
APALA LINJEN FÖR PERSONAL- OCH ARBETSLIVSFRÅGOR 140 p Grundnivå Program
APEGP PSYKOLOGUTBILDNING EFTER GRUNDUTBILDNING (PEG) 80 p Grundnivå Program
APSYA PSYKOLOGLINJEN 200 p Grundnivå Program
ASOBP PÅBYGGNADSLINJE I SOCIALT BEHANDLINGSARB 30 p Grundnivå Program
ASOCA SOCIALA LINJEN 140 p Grundnivå Program
ASOCP PÅBYGGNADSLINJE I SOCIALT ARBETE 40 p Grundnivå Program
ASOCR PÅBYGGNADSLINJE I SOCIALT ARBETE 40 p Grundnivå Program
ASOSR PÅBYGGNADSLINJE I STRUKTURELLT SOCIALT ARBETE 30 p Grundnivå Program
ASPLL SAMHÄLLSPLANERARLINJEN 140 p Grundnivå Program
ASTAL STATISTIKERLINJEN 120 p Grundnivå Program
ASYAR SYSTEMANALYTISKA PÅBYGGNADSLINJEN 40 p Grundnivå Program
ASYSA SYSTEMVETENSKAPLIGA LINJEN 120 p Grundnivå Program
HDANM NORDISKT MAGISTERPROGRAM I DANSVETENSKAP 80 p Grundnivå Program
HENJM UTBILDNINGSPROGRAM FIL. MAG. I ENGELSKA MED JURIDIK 160 p Grundnivå Program