Planarkiv

Kurser / Program(21208)
Kod Benämning Poäng Ämne (endast för kurs) Utb.nivå Kurs/Program
GYST Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Tyska 330 hp Grundnivå Program
GYSI Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Italienska 330 hp Grundnivå Program
HIST Masterprogram i historiska studier, inriktning Historia 120 hp avancerad Program
IDEH Masterprogram i historiska studier, inriktning Idéhistoria 120 hp avancerad Program
GYSM Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Matematik 330 hp Grundnivå Program
HIST Masterprogram i historiska studier, inriktning historia 120 hp avancerad Program
IDEH Masterprogram i historiska studier, inriktning idéhistoria 120 hp avancerad Program
EKHI Masterprogram i historiska studier, inriktning ekonomisk historia 120 hp avancerad Program
A201A BETEENDEVETENSKAPLIGA LINJEN 120 p Grundnivå Program
A202A EKONOMLINJEN, ALLMÄN INRIKTNING (ÄLDRE SO) 120 p Grundnivå Program
A204A FÖRVALTNINGSLINJEN (ÄLDRE SO) 140 p Grundnivå Program
A206A LINJEN FÖR OFFENTLIG FÖRVALTNING 140 p Grundnivå Program
A207A PSYKOLOGLINJEN (ÄLDRE SO) 120 p Grundnivå Program
A208A REDOVISNINGS- OCH REVISIONSLINJEN 80 p Grundnivå Program
A209A SAMHÄLLSPLANERARLINJEN (ÄLDRE SO) 140 p Grundnivå Program
A211A SEKRETERARLINJEN 80 p Grundnivå Program
A214A TRANSPORTADMINISTRATIVA LINJEN 80 p Grundnivå Program
A215A JURISTLINJEN (ÄLDRE SO) 180 p Grundnivå Program
A277P FORTBILDNING I SOCIALT BEHANDLINGSARBETE 20 p Grundnivå Program
AADBA ADB-LINJEN 60 p Grundnivå Program