FÖRVALTNINGSLINJEN (ÄLDRE SO), 210 hp

Fakta

Fakta saknas
Programkod A204A

Beskrivning

Mer information finns på institutionens webbplats

o=Stockholms universitet,c=SE www.su.se