Planarkiv

Kurser / Program(25975)
Kod Benämning Poäng Ämne (endast för kurs) Utb.nivå Kurs/Program
FLÄRP Lärarprogrammet 140-220 poäng 330 hp Grundnivå Program
FN001 Lärarprogrammet 140-220 p, Natur, människa o miljö 210 hp Grundnivå Program
FN003 Lärarprogrammet 140-220 p, Natur, människa o miljö 270 hp Grundnivå Program
FN004 Lärarprogrammet 140-220 p, Natur, människa o miljö 0 hp Grundnivå Program
FN005 Lärarprogrammet 140-220 p, Natur, människa o miljö 210 hp Grundnivå Program
FN006 Lärarprogrammet 140-220 p, Natur, människa och miljö 270 hp Grundnivå Program
FN007 Lärarprogrammet 140-220 p, Natur, människa och miljö 270 hp Grundnivå Program
FP001 Lärarprogrammet 140-220 p, Pedagogik, etik o filosofi 270 hp Grundnivå Program
FP002 Lärarprogrammet 140-220 p, Pedagogik, etik o filosofi 210 hp Grundnivå Program
FR001 Lärarprogrammet 140-220 p, Rörelse, hälsa o fritid 270 hp Grundnivå Program
FR002 Lärarprogrammet 140-220 p, Rörelse, hälsa o fritid 210 hp Grundnivå Program
FR003 Lärarprogrammet 140-220 p, Rörelse, hälsa o fritid 0 hp Grundnivå Program
FS001 Lärarprogrammet 140-220 p, Samhälle, kultur o politik 210 hp Grundnivå Program
FS002 Lärarprogrammet 140-220 p, Samhälle, kultur o politik 210 hp Grundnivå Program
FS003 Lärarprogrammet 140-220 p, Samhälle, kultur o politik 270 hp Grundnivå Program
FS004 Lärarprogrammet 140-220 p, Samhälle, kultur o politik 270 hp Grundnivå Program
FS005 Lärarprogrammet 140-220 p, Samhälle, kultur o politik 270 hp Grundnivå Program
FS006 Lärarprogrammet 140-220 p, Samhälle, kultur o politik 270 hp Grundnivå Program
FS007 Lärarprogrammet 140-220 p, Samhälle, kultur o politik 210 hp Grundnivå Program
FS008 Lärarprogrammet 140-220 p, Samhälle, kultur o politik 270 hp Grundnivå Program