Planarkiv

Kurser / Program(26276)
Kod Benämning Poäng Ämne (endast för kurs) Utb.nivå Kurs/Program
A201A BETEENDEVETENSKAPLIGA LINJEN 120 h Grundnivå Program
A202A EKONOMLINJEN, ALLMÄN INRIKTNING (ÄLDRE SO) 120 h Grundnivå Program
A204A FÖRVALTNINGSLINJEN (ÄLDRE SO) 140 h Grundnivå Program
A206A LINJEN FÖR OFFENTLIG FÖRVALTNING 140 h Grundnivå Program
A207A PSYKOLOGLINJEN (ÄLDRE SO) 120 h Grundnivå Program
A208A REDOVISNINGS- OCH REVISIONSLINJEN 80 h Grundnivå Program
A209A SAMHÄLLSPLANERARLINJEN (ÄLDRE SO) 140 h Grundnivå Program
A211A SEKRETERARLINJEN 80 h Grundnivå Program
A214A TRANSPORTADMINISTRATIVA LINJEN 80 h Grundnivå Program
A215A JURISTLINJEN (ÄLDRE SO) 180 h Grundnivå Program
A277P FORTBILDNING I SOCIALT BEHANDLINGSARBETE 20 h Grundnivå Program
AADBA ADB-LINJEN 60 h Grundnivå Program
ABETL BETEENDEVETENSKAPLIG UTREDARLINJE 140 h Grundnivå Program
ADATL DATALINJEN 80 h Grundnivå Program
AEINL EKONOMI MED INFORMATIONSTEKNOLOGISK INRIKTNING 140 h Grundnivå Program
AEKIL EKONOMI MED INFORMATIONSTEKNOLOGISK INRIKTNING 120 h Grundnivå Program
AEKOA EKONOMLINJEN 140 h Grundnivå Program
AFHIS Social omsorg,inr socialpedagogik 120 h Grundnivå Program
AFÖRA FÖRVALTNINGSLINJEN 140 h Grundnivå Program
AGHIS Social omsorg,inr verksamhetsledning 120 h Grundnivå Program