Social omsorg,inr verksamhetsledning, 180 hp

Denna utbildning är nedlagd

Fakta

Fakta saknas
Programkod AGHIS

Utbildningsplan

Kontakta institutionen för information.

Beskrivning

Ingen information tillgänglig