REDOVISNINGS- OCH REVISIONSLINJEN, 120 hp

Denna utbildning är nedlagd

Fakta

Fakta saknas
Programkod A208A

Utbildningsplan

Kontakta institutionen för information.

Beskrivning

Ingen information tillgänglig