Planarkiv

Kurser / Program(25870)
Kod Benämning Poäng Ämne (endast för kurs) Utb.nivå Kurs/Program
LGYHY Gymnasielärarutbildning,yrkesämnen handel och administration 60 hp Grundnivå Program
LGYIY Gymnasielärarutbildning,yrkesämnen industri och hantverk 60 hp Grundnivå Program
LGYMY Gymnasielärarutbildning, allmänna ämnen 270 hp Grundnivå Program
LGYPY Gymnasielärarutbildning 60 hp Grundnivå Program
LGYVY Gymnasielärarutbildning, yrkesämnen vård 60 hp Grundnivå Program
LSPDY Specialpedagogiskt program, halvfart 90 hp Grundnivå Program
LSPEM KM-prog i pedagogik - samhällsvetenskap/kultursociologi 270 hp Grundnivå Program
LSPEY Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning 90 hp Grundnivå Program
LSPFY Specialpedagogiskt program, helfart 90 hp Grundnivå Program
LSPHY Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, halvfart 90 hp Grundnivå Program
LSYOY Studie- och yrkesvägledarutbildning 180 hp Grundnivå Program
LTRUH Trafiksäkerhetskunskap 120 hp Grundnivå Program
LVPEM Kandidat-/magisterprogram i vårdpedagogik 90 hp Grundnivå Program
LÄLIY Ämneslärarlinjen 270 hp Grundnivå Program
MBRDI Magisterkurs med ämnesbredd, inr didaktik/pedagogik 60 hp Grundnivå Program
MBRET Magisterkurs med ämnesbredd, inr etik och värdegrund 60 hp Grundnivå Program
MBRFI Magisterkurs med ämnesbredd, inr filosofi och samtal 60 hp Grundnivå Program
MBRIT Magisterkurs m ämnesbredd, inr IT, lärande, ped yrkesarbete 60 hp Grundnivå Program
MBRLA Lao´s Teacher Trainers and Education Administrators, Comm 60 hp Grundnivå Program
MBRLI Magisterkurs med ämnesbredd, inr facklitterär författarskola 60 hp Grundnivå Program