Planarkiv

Kurser / Program(25377)
Kod Benämning Poäng Ämne (endast för kurs) Utb.nivå Kurs/Program
MBRMP Magisterkurs med ämnesbredd, inr museipedagogik 60 hp Grundnivå Program
MBRPW Magisterkurs med ämnesbredd, inr Pedagogical Work 60 hp Grundnivå Program
MBRSL Magisterkurs m ämnesbredd, inr skolutveckling/lärautveckling 60 hp Grundnivå Program
MBRSP Magisterkurs med ämnesbredd, inr specialpedagogik 60 hp Grundnivå Program
MBRSY Magisterkurs med ämnesbredd, inr synpedagogik/synnedsättning 75 hp Grundnivå Program
MBRUK Magisterkurs m ämnesbredd, inr FoU/skolans kunskapsinnehåll 60 hp Grundnivå Program
MBRUL Magisterkurs med ämnesbredd, inr utbildningsledning 60 hp Grundnivå Program
MBRUR Magisterkurs med ämnesbredd, inr utbildningsledning/rektorer 60 hp Grundnivå Program
MBRVÅ Magisterkurs med ämnesbredd, inr folkhälsa, vård o omsorg 60 hp Grundnivå Program
MBRYP Magisterkurs med ämnesbredd, inr yrkesped utbildningsledning 60 hp Grundnivå Program
SFK01 Kurspaket fristående kurser Pedagogik 41-60 p, SKL 30 hp Grundnivå Program
SFK02 Kurspaket fristående kurser Pedagogik 61-80 p, SKL 30 hp Grundnivå Program
SFK03 Kurspaket fristående kurser Pedagogik III 30 hp Grundnivå Program
SFK04 Kurspaket fristående kurser Pedagogik, AN 30 hp Grundnivå Program
SFK05 Kurspaket frist: Pedagogik-Hälsopedagogik, AN 30 hp Grundnivå Program
SFK06 Kurspaket frist: Pedagogik-Vårdpedagogik, AN 30 hp Grundnivå Program
SKLHS Skolledarhögskolan 0 h Grundnivå Program
ULVUT Utländska Lärares Vidareutbildning 330 hp Grundnivå Program
HBRPO Masterprogram/ Magisterprogram i besluts-, risk- och policyanalys 120 hp Avancerad nivå Program
HBRPA Magisterprogram/ Masterprogram i besluts-, risk- och policyanalys 120 hp Avancerad nivå Program