Planarkiv

Kurser / Program(25831)
Kod Benämning Poäng Ämne (endast för kurs) Utb.nivå Kurs/Program
HJORK JOURNALISTIKPROGRAMMET 100 h Grundnivå Program
HJOTK JOURNALISTIKPROGRAMMET 120 h Grundnivå Program
HJOUK UTBILDNINGSPROGRAM I JOURNALISTIK 140 h Grundnivå Program
HLINK KANDIDATPROGRAM I LINGVISTIK 120 h Grundnivå Program
HMELK MELLANÖSTERNLINJEN 60 h Avancerad nivå Program
HNLJM UTBILDNINGSPROGRAM FIL. MAG. I NEDERLÄNDSKA MED JURIDIK 160 h Grundnivå Program
HNYGM UTBILDNINGSPROGRAM FIL.MAG I NYGREKISKA MED JURIDIK 160 h Grundnivå Program
HPOJM UTBILDNINGSPROGRAM FIL. MAG. I PORTUGISISKA M. JURIDIK 160 h Grundnivå Program
HPORK UTB.PROGRAM F.FIL.KANDEX. I PORTUG.M.INR.LATINAMERIKA 120 h Grundnivå Program
HSAIM UTB.PROG FIL.MAGEX. I SPANSKA INR. L2 OCH INTERKULTURALITET 60 h Grundnivå Program
HSPAK UTB.PROGRAM F.FIL.KANDEX. I SPANSKA M.INR.LATINAMERIKA 120 h Grundnivå Program
HSPJM UTBILDNINGSPROGRAM FÖR FIL. MAG. I SPANSKA M. JURIDIK 160 h Grundnivå Program
HSPRK SPRÅK, KULTUR, MARKNAD 120 h Grundnivå Program
HTYJM UTBILDNINGSPROGRAM FIL. MAG. I TYSKA MED JURIDIK 160 h Grundnivå Program
JERBM MAGISTERPROGRAM I EUROPEISK RÄTT 40 h Grundnivå Program
JEURM JURIS MAGISTERUTBILDNING MED INRIKTNING EUROPEISK RÄTT 40 h Grundnivå Program
JIKSM JUR MAGISTERUTB I INTERNATIONELL KOMMERSIELL SKILJEMANNARÄTT 40 h Grundnivå Program
JIMEM MAGISTERUTBILDNING I RÄTTSEKONOMI 50 h Grundnivå Program
JIMMM JURIS MAGISTERUTBILDNING I IMMATERIALRÄTT 40 h Grundnivå Program
JINTM JURIS MAGISTERUTBILDNING M INR INTERNATIONELL RÄTT 50 h Grundnivå Program