Planarkiv

Kurser / Program(26276)
Kod Benämning Poäng Ämne (endast för kurs) Utb.nivå Kurs/Program
SGRAH GRAFISKA LINJEN 80 h Grundnivå Program
SICTM INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES FOR DEVELOPMENT 80 h Avancerad nivå Program
SIKDM LINJEN FÖR IT OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP 160 h Grundnivå Program
SITMK MARKNADSKOMMUNIKATION OCH IT 120 h Grundnivå Program
SMAEM MATEMATIK-EKONOMI-LINJEN 160 h Grundnivå Program
SMAKH MARKNADSKOMMUNIKATIONSLINJEN 60 h Grundnivå Program
SMEDK MANAGEMENT I MEDICINSK TEKNIK 120 h Grundnivå Program
SMUGO MULTIMEDIA: PEDAGOGIK - TEKNIK 120 h Grundnivå Program
SMULK MULTIMEDIA: PEDAGOGIK - TEKNIK 120 h Grundnivå Program
SOVHS Social omsorg:Verksamhetsl. 120 h Grundnivå Program
SOÄHS VERKSAMHETSLEDARE I SOC OMS AVS ÄLDRE O FUNKT HINDR 100 h Grundnivå Program
SPAOK PERSONAL, ARBETE OCH ORGANISATION 120 h Grundnivå Program
SPEOK POLITIK, EKONOMI, ORGANISATION 160 h Grundnivå Program
SPOHS UTBILDNINGSPROGR TILL SOCIALPEDAGOG 100 h Grundnivå Program
SPÄHS SOC OMS INR MOT SOCIALPEDAGOGISKT BEHANDLINGSARBETE 100 h Grundnivå Program
SREKH REKLAM- OCH KOMMUNIKATIONSLINJEN 60 h Grundnivå Program
SSAMK SAMHÄLLSPLANERARLINJEN 120 h Grundnivå Program
SSAMM SAMHÄLLSPLANERARLINJEN 160 h Grundnivå Program
SSMMY SOCIONOMLINJEN MED MÅNGKULTURELL INRIKTNING 140 h Grundnivå Program
SSOCY SOCIONOMLINJEN 140 h Grundnivå Program