Planarkiv

Kurser / Program(26276)
Kod Benämning Poäng Ämne (endast för kurs) Utb.nivå Kurs/Program
FA001 Lärarprogrammet 140-220 p 0 hp Grundnivå Program
FD001 Lärarprogrammet 140-220 p, Design, skapande o hantverk 210 hp Grundnivå Program
FD002 Lärarprogrammet 140-220 p, Design, skapande o hantverk 210 hp Grundnivå Program
FK001 Lärarprogrammet 140-220 p, Språk, estetik o kommunikation 270 hp Grundnivå Program
FK002 Lärarprogrammet 140-220 p, Språk, estetik o kommunikation 270 hp Grundnivå Program
FK003 Lärarprogrammet 140-220 p, Språk, estetik o kommunikation 270 hp Grundnivå Program
FK004 Lärarprogrammet 140-220 p, Språk, estetik o kommunikation 270 hp Grundnivå Program
FK005 Lärarprogrammet 140-220 p, Språk, estetik o kommunikation 210 hp Grundnivå Program
FK006 Lärarprogrammet 140-220 p, Språk, estetik o kommunikation 330 hp Grundnivå Program
FK007 Lärarprogrammet 140-220 p, Språk, estetik o kommunikation 210 hp Grundnivå Program
FK008 Lärarprogrammet 140-220 p, Språk, estetik o kommunikation 210 hp Grundnivå Program
FK009 Lärarprogrammet 140-220 p, Språk, estetik o kommunikation 210 hp Grundnivå Program
FK010 Lärarprogrammet 140-220 p, Språk, estetik o kommunikation 270 hp Grundnivå Program
FK011 Lärarprogrammet 140-220 p, Språk, estetik o kommunikation 0 hp Grundnivå Program
FK012 Lärarprogrmmet 140-220 p, Språk, estetik o kommunikation 0 hp Grundnivå Program
FK013 Lärarprogrammet 140-220 p, Språk, estetik o kommunikation 270 hp Grundnivå Program
FK014 Lärarprogrammet 140-200 p, Språk, estetik o kommunikation 270 hp Grundnivå Program
FK015 Lärarprogrammet 140-200 p, Språk, estetik o kommunikation 270 hp Grundnivå Program
FK016 Lärarprogrammet 140-200 p, Språk, estetik o kommunikation 270 hp Grundnivå Program
FKPU6 Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp Grundnivå Program