Planarkiv

Kurser / Program(13)
Kod Benämning Poäng Ämne (endast för kurs) Utb.nivå Kurs/Program
KA9001 Analytisk kemi, självständigt arbete I 15 hp Kemi Avancerad nivå Kurs
KA9002 Analytisk kemi, självständigt arbete II 30 hp Kemi Avancerad nivå Kurs
KA9003 Analytisk kemi, självständigt arbete III 45 hp Avancerad nivå Kurs
MI9001 Miljövetenskap, självständigt arbete 15 hp Miljövetenskap Avancerad nivå Kurs
MI9002 Miljövetenskap, självständigt arbete 30 hp Miljövetenskap Avancerad nivå Kurs
MI9003 Miljövetenskap, självständigt arbete 45 hp Miljövetenskap Avancerad nivå Kurs
MI9004 Miljövetenskap, självständigt arbete 60 hp Miljövetenskap Avancerad nivå Kurs
KA9004 Analytisk kemi, självständigt arbete IV 60 hp Kemi Avancerad nivå Kurs
KA9005 Analytisk kemi, självständigt arbete III 45 hp Kemi Avancerad nivå Kurs
KZ9018 Miljökemi, självständigt arbete 30 hp Kemi Avancerad nivå Kurs
KZ9019 Miljökemi, självständigt arbete 45 hp Kemi Avancerad nivå Kurs
KZ9020 Miljökemi, självständigt arbete 60 hp Kemi Avancerad nivå Kurs
MI9005 Miljö- och hälsoskydd, självständigt arbete 30 hp Miljö-och hälsoskydd Avancerad nivå Kurs