PSYKOLOGLINJEN, 300 hp

Grundnivå

Fakta

Fakta saknas
Programkod APSYA

Utbildningsplan

Kontakta institutionen för information.

Beskrivning

Psykologlinjen ger den kompetens som tillsammans med 1 års praktisk tjänstgöring krävs för legitimation som psykolog enligt av Socialstyrelsen utfärdade föreskrifter. Psykologer finns bl.a. inom hälso- och sjukvård, företagshälsovård, yrkesinrikt…

Psykologlinjen ger den kompetens som tillsammans med 1 års praktisk tjänstgöring krävs för legitimation som psykolog enligt av Socialstyrelsen utfärdade föreskrifter. Psykologer finns bl.a. inom hälso- och sjukvård, företagshälsovård, yrkesinriktad rehabilitering, socialtjänst, omsorg och habilitering, skola, kriminalvård och organisationsutveckling. Linjen är till stor del gemensam för samtliga studerande. Det finns dock kurser som innebär att man genomför omfattande individuella uppgifter, som kan ge individuell specialisering. Linjen innehåller följande kurser: ? Introduktion. ? Psykiska funktioner och deras biologiska bas. ? Människan i olika utvecklingsperspektiv. ? Samhälle, samhällsanalys och socialpsykologi. ? Personlighetspsykologi och psykopatologi. ? Utredning och åtgärder avseende individen. ? Psykologpraktik. ? Utredning och åtgärder avseende grupper, organisationer och miljö. ? Psykoterapi. ? Psykologisk forskningsmetodik. ? Examensarbete. I kursen i psykoterapi ingår att de studerande ska gå i egen psykoterapi under tre terminer. Ytterligare upplysningar lämnas av studievägledaren vid Psykologiska institutionen.

Läs hela beskrivningen