Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot engelsk lingvistik, 120 hp

Avancerad nivå

Beskrivning

The Master’s Programme in Language Sciences with a Specialisation in English (English Linguistics) provides an in-depth two-year course of study of the core areas of English linguistics: phonology, syntax, semantics, and Old and Middle English, as…

The Master’s Programme in Language Sciences with a Specialisation in English (English Linguistics) provides an in-depth two-year course of study of the core areas of English linguistics: phonology, syntax, semantics, and Old and Middle English, as well as academic English, with optional courses in, for example, sociolinguistics. You will be trained in independent and critical work on linguistic issues, and you will improve your competence in the analysis of language data.

The programme aims to extend and develop students’ knowledge in their chosen field of study, as well as to strengthen their inter-disciplinary knowledge of scientific theory, ethics and research methodology. The training consists of compulsory courses that are common to the whole programme, compulsory courses in the main field of study, as well as optional courses from a pool of courses offered by departments from the Faculty of Humanities. Your work with the Master’s thesis will develop your ability to conduct a linguistic investigation, analyse and discuss your observed data, and produce a scientific text in adequate English.

The programme, which provides detailed knowledge and skills, may serve as preparation for Third Level studies (PhD level) in English linguistics, or for a professional career in connection with language: in schools and higher education, work in archives and museums, libraries, publishing companies, domestic and international administration (e.g. in the EU), journalism, interpretation and translation.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet. ...

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Mer om Språk

Ämne

Engelska

Engelska

Som modersmål talas engelska av mellan 350 och 400 miljoner människor och minst lika många använder språket som officiellt andraspråk. Engelska institutionen är en internationell institution med studenter och lärare från många delar av världen. Den är dessutom ett av de främsta centra i Skandinavien för studier i engelska. Vi erbjuder en intellektuellt utmanande, spännande och bred utbildning med såväl språkfärdighetsträning som studier i skönlitteratur, språkvetenskap och akademiskt såväl som kreativt skrivande. Alla kurser ger både praktisk erfarenhet av språket och teoretiska kunskaper inom ett stort antal områden. Vi ger kurser inom specialområden som exempelvis sociolingvistik (språket i relation till samhället), engelska dialekter, äldre såväl som modern och postmodern litteratur, poesi, psykolingvistik (språket i relation till psykologi), kreativt skrivande och mycket mer. Hos oss kan du läsa engelska från grundnivå till forskarutbildning. Vi har också ett antal fristående kurser inom exempelvis kommunikation, kulturstudier, berömda litterära verk och akademiskt och vetenskapligt skrivande på engelska.

ARBETSMARKNAD Kunskaper i engelska är alltid värdefulla oavsett hur dina framtidsplaner ser ut. Att behärska engelska är nödvändigt för de flesta typer av studier och många yrken. Såväl affärsmän som ekonomer, läkare och administratörer förväntas kunna använda engelska. Engelska kan också studeras inom lärar och kandidatprogrammen med inriktning mot språk eller arbetslivskommunikation samt inom översättarutbildningen.

EXAMEN su.se/examen

Engelska