NORDISKT MAGISTERPROGRAM I DANSVETENSKAP, 120 hp

Fakta

Fakta saknas
Programkod HDANM

Utbildningsplan

Kontakta institutionen för information.

Beskrivning

Programmet är en 2-årig magisterexamen i samarbete mellan Stockholms universitet, Köpenhamns universitet och Norges tekniska och naturvetenskapliga universitet i Trondheim. Utbildningen mål är att ge fördjupad kännedom om dansvetenskaplig metod- o…

Programmet är en 2-årig magisterexamen i samarbete mellan Stockholms universitet, Köpenhamns universitet och Norges tekniska och naturvetenskapliga universitet i Trondheim. Utbildningen mål är att ge fördjupad kännedom om dansvetenskaplig metod- och teoribildning, väsentligt breddade kunskaper inom ett valt specialområde samt att uppöva förmågan att tillämpa dansvetenskapliga teoribildningar vid lösandet av en begränsad vetenskaplig uppgift. Programmet består av fyra kurser om 20 poäng vardera: Dansteori och praktik; Analys och historia; Dansteori – fördjupning; Uppsats.

Läs hela beskrivningen