JOURNALISTIKPROGRAMMET, 90 hp

Denna utbildning är nedlagd

Avancerad nivå

Fakta

Fakta saknas
Programkod HJOKK

Utbildningsplan

Kontakta institutionen för information.

Beskrivning

Journalistikprogrammet om 60 poäng vänder sig till studerande som slutfört en akademisk utbildning om 120 poäng, varav minst 60 poäng i ett ämne, inkl C-uppsats eller motsvarande självständigt arbete om minst 10 poäng.

Programmet är yrkesförber…

Journalistikprogrammet om 60 poäng vänder sig till studerande som slutfört en akademisk utbildning om 120 poäng, varav minst 60 poäng i ett ämne, inkl C-uppsats eller motsvarande självständigt arbete om minst 10 poäng.

Programmet är yrkesförberedande och ger under den första och andra terminen grundkunskaper i journalistiskt arbete. Bland annat ges kurser i olika journalistiska genrer, källkritik, faktainhämtning, samt intervjuteknik och journalistisk gestaltning i såväl etermedier som tryckta medier. En betydande del av programmet uppmärksammar journalistikens villkor och samhälleliga roller.

Den tredje och avslutande terminen är en praktiktermin där de studerande får omsätta sina kunskaper i arbete under handledning på en redaktion. Tillgången på praktikplatser gör att det inte alltid är möjligt att erhålla praktiktermin i direkt anslutning till de inledande 40 poängen.

Anmälan görs på särskild blankett som beställs från institutionen eller hämtas från www.jmk.su.se.

Läs hela beskrivningen