Masterprogram i Asienstudier, 120 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dagtid
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska
Särskild behörighet
Kandidatexamen (inklusive ett examensarbete omfattande minst 15hp i japanska, kinesiska eller koreanska) i Asiens språk och kulturer eller motsvarande, samt Engelska B/Engelska 6.

Beskrivning

Masterprogram i Asienstudier är ett tvärvetenskapligt program som ger fördjupade kunskaper om Asiens språk och kulturer, med huvudsakligt fokus på Japan, Kina och Korea. Programmet ger också fördjupad övning i något av följande språk: japanska, ki…

Masterprogram i Asienstudier är ett tvärvetenskapligt program som ger fördjupade kunskaper om Asiens språk och kulturer, med huvudsakligt fokus på Japan, Kina och Korea. Programmet ger också fördjupad övning i något av följande språk: japanska, kinesiska eller koreanska.

Programmets fokus är att utveckla studentens förmåga till vetenskaplig analys av Östasien som helhet, vilket dels uppnås genom att tillgodogöra sig källmaterial på respektive språk, dels genom fördjupade studier av de övriga länderna. Genom att kombinera generella studier med landspecifika kunskaper får studenten förutsättningar att diskutera och kontextualisera Östasien även på en global nivå.

Inom programmet finns utrymme för praktik eller fältarbete samt utlandsstudier, genom att studenten kan välja att läsa de valfria kurserna under termin tre vid ett annat lärosäte, exempelvis i Japan, Kina eller Korea.

Programmet omfattar fyra terminers heltidsstudier och består av obligatoriska kurser om 60 hp, en termins heltidsstudier om 30 hp som omfattar praktik eller studier på annan plats än Stockholms universitet eller valfria kurser (alternativt en kombination av dessa), samt ett examensarbete om 30 hp i respektive språk. Examensarbetet inom programmet skrivs i det språk som studenten har skrivit examensarbete för kandidatexamen i. Totalt studeras minst 75 hp inom huvudområdet Asiens språk och kulturer.

Programmet förbereder för arbete inom näringsliv, förvaltning, internationella organisationer, forsknings- och utvecklingsprojekt, media och journalistik, där det krävs fördjupade kunskaper om och analys av frågor relaterade till Asien, liksom goda kunskaper i ett östasiatiskt språk. Programmet ger också behörighet till utbildning på forskarnivå.

Undervisning sker på engelska.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet. ...

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Mer om Språk

Intresseområde: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet. ...

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Mer om Språk

Intresseområde: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet. ...

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Mer om Språk

Ämne

Kinesiska

Kina är världens folkrikaste land och har idag världens näst största ekonomi. Kina får allt mer inflytande i världen vad gäller ekonomi, politik och kultur. Kinas ekonomiska framgångar och ökande handelsförbindelser har medfört ett växande utbyte även med Sverige. Kina är både intressant och spännande. Studier i kinesiska öppnar dörren för dig till Kinas rika kultur, flertusenåriga historia, fascinerande samhällsutveckling och inte minst mötet med över en miljard kineser.

Om du vill skaffa dig gedigna kunskaper i det kinesiska språket kräver detta hårt arbete och ett långsiktigt engagemang. För dig kan dessa kunskaper, i kombination med kunskaper i andra ämnen, vara utslagsgivande på arbetsmarknaden och vägen till en internationell karriär.

När du studerar kinesiska lär du dig det moderna standardspråket, putonghua. I studierna ingår också kurser om det kinesiska samhället, Kinas historia och litteratur. Efter två års studier kan du föra en enklare konversation på kinesiska och på egen hand börja läsa modern sakprosa och modern skönlitteratur med hjälp av lexikon.

För att kunna bli antagen till Kinesiska I behöver du ha kunskaper i Kinesiska motsvarande steg 3 från gymnasiet eller ha läst våra förberedande kurser Kinesiska för nybörjare I, 15 hp och Kinesiska för nybörjare II, 15 hp. Kinesiska I startar varje hösttermin. Efter Kinesiska I fortsätter du att läsa Kinesiska II i Stockholm. Den tredje terminen har vi en utbytestermin för våra studenter i staden Changchun i provinsen Jilin i Kina. Den fjärde terminen återvänder du till Stockholm och förbereder dig för skrivandet av kandidatuppsatsen som sker på hösten termin fem. För att ta ut en kandidatexamen i kinesiska behöver du sammanlagt 180 hp.

Vi erbjuder också ett tvåårigt Masterprogram i kinesiska, 120 hp. Utbildningen erbjuds i samarbete med flera ledande nordiska universitet och Zhejiangs universitet i Hangzhou. Termin 1 och 4 läses i Stockholm och termin 2 och 3 studerar du på plats i Hangzhou.

Kinesiska

Japanska

Japanska är modersmål för närmare 128 miljoner människor i ett land som spelar en viktig politisk och ekonomisk roll i Asien. Goda kunskaper i japanska ger dig fördjupad insikt i en kultur där gammalt och nytt, inhemsk tradition och impulser utifrån alltid har levt i en fruktbar samexistens. Du får direktkontakt med ett rikt spektrum av kulturyttringar, en unik möjlighet att sätta dig in i den allra senaste teknologin inom olika områden och tillgång till information och forskning på hög nivå om Japan och dess omvärld.

Vår kandidatutbildning är upplagd så att språkstudier upptar tre fjärdedelar av de första fem terminernas kurser, medan en fjärdedel av studierna ägnas åt studier av olika aspekter av det japanska samhället och kulturen eller åt studier inom andra discipliner med anknytning till det ämne som väljs för kandidatuppsatsen. Sjätte terminen, kandidatkursen, ägnas åt teori- och metodstudier och författandet av en kandidatuppsats, baserad delvis på källor på japanska. Inom ramen för våra utbytesavtal med japanska universitet erbjuds du från och med tredje terminen möjlighet att studera språket på plats i Japan.

Vi erbjuder ett spännande utbud av kurser om det japanska samhället och kulturen som du kan räkna in i din kandidatexamen i japanska eller läsa som fristående kurs utan anknytning till våra språkkurser.

På avancerad nivå kan du läsa till en masterexamen, vilket ger behörighet till forskarutbildningen. Vi erbjuder också en praktiktermin med anknytning till Japan.

Studenter i japanska har gått vidare till yrkeskarriärer inom UD, näringslivet och massmedia eller är verksamma inom resebyråbranschen, som översättare, lärare, forskare och experter inom näringsliv och statliga verk. Som regel när det gäller språkämnen har våra studenter inte bara studierna hos oss i bagaget när de går ut i arbetslivet, utan har meriter från fler än ett akademiskt ämnesområde.

Japanska

Koreanska

Under de senaste 20 åren har Republiken Korea stigit fram som ett av de ledande industriländerna i Östasien. Det är dock inte bara ekonomiskt som Korea är av intresse. En gammal och högt utvecklad civilisation, ett modernt och dynamiskt samhälle, ett land med starka postkoloniala motsättningar, en spännande och vital populärkultur samt ett lingvistiskt intressant språk är bara några av flera aspekter på det i väst hittills relativt okända Korea.

Studierna koncentreras på det moderna språket och den samtida kulturen och samhällslivet, men du får också kunskaper om Koreas historia, traditionella kultur, religioner, ekonomiska och politiska förhållanden samt Nord- och Sydkoreas relationer.

Studierna i koreanska startar varje hösttermin och omfattar sex terminer. Parallellt med språkstudierna läser man områdeskurser om de ovan uppräknade ämnena.

För att skriva kandidatuppsats ska en student, utöver att ha avslutat fem terminers studier i koreanska, också ha studerat fyra områdeskurser om det koreanska samhället och kulturen, alternativt ha läst totalt 30 hp inom andra discipliner.

Vi erbjuder ett spännande utbud av kurser om det koreanska samhället och kulturen som du kan räkna in i din kandidatexamen i koreanska eller läsa som fristående kurser utan anknytning till våra språkkurser.

Sjätte terminen ägnas åt teori- och metodstudier och skrivandet av en kandidatuppsats som delvis baseras på källor på koreanska. Inom ramen för universitetets utbytesavtal med koreanska universitet har du möjlighet att studera språket på plats i Sydkorea.

Du kan också fortsätta studera koreanska till en masterexamen, vilket ger behörighet till forskarutbildningen.

Studier i koreanska på grundnivå och avancerad nivå kan möjliggöra yrkeskarriärer inom UD, den privata och offentliga sektorn, näringslivet, massmedia samt inom den akademiska världen som t.ex. översättare, lärare och forskare.

Koreanska