MELLANÖSTERNLINJEN, 90 hp

Denna utbildning är nedlagd

Avancerad nivå

Fakta

Fakta saknas
Programkod HMELK

Utbildningsplan

Kontakta institutionen för information.

Beskrivning

Mellanösternlinjen, som omfattar 60 poäng är en utbildning som lämpar sig för verksamhet inom exempelvis turistnäringen, statsförvaltningen, industri och handel samt massmedierna som kräver kunskaper om Mellanösterns ekonomi, kultur och samhällsfö…

Mellanösternlinjen, som omfattar 60 poäng är en utbildning som lämpar sig för verksamhet inom exempelvis turistnäringen, statsförvaltningen, industri och handel samt massmedierna som kräver kunskaper om Mellanösterns ekonomi, kultur och samhällsförhållanden samt goda praktiska färdigheter i arabiska. Linjen innehåller följande kurser: Påbyggnadskurs i arabiska 20 poäng.

Mellanösternkunskap I 20 poäng. Kursen innehåller följande delkurser: - Religion i Mellanöstern och Nordafrika (MENA),5poäng. - MENAs länder, 5 poäng. - Identitet och modernitet, 5 poäng. - Trender i MENAs litteraturer, 5 poäng.

Mellanösternkunskap II 20 poäng. Kursen innehåller följande delkurser: - MENAs politik, 3 poäng. - Politisk Islam, 3 poäng. - MENAs ekonomi, 4 poäng. - Kandidatuppsats, 10 poäng.

Med ytterligare 20 breddningspoäng ger detta en filosofie kandidatexamen. Kandidatuppsatsen skall delvis vara baserade på studium av arabiska texter. Antagning sker varje hösttermin.

Läs hela beskrivningen