Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot italienska, 120 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dagtid
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska / Italienska
Särskild behörighet
Kandidatexamen i italienska eller motsvarande samt Engelska 6 eller motsvarande.

Beskrivning

Within the specialization in Italian Literature you will pay particular attention to the study of Italian literature from the Middle Ages to the present day, focusing on the cultural context and the influence it had on the literature of the period…

Within the specialization in Italian Literature you will pay particular attention to the study of Italian literature from the Middle Ages to the present day, focusing on the cultural context and the influence it had on the literature of the period. As a student in the Master’s Programme in Literature you will have access to a large selection of courses in Italian Literature and in the wider Humanities. You will develop advanced analytical and interpretive skills for the study of literature and you will gain a deeper understanding of specific issues within Italian Literature and learn to use advanced methods for the exploration of literary texts, both in terms of form and in terms of their relation to history, politics and ethics. You will pay particular attention to the genres that have dominated Italian Literature through history such as the epic and other forms of poetry; you will study medieval texts by Dante, Boccaccio and Petrarch as well as contemporary writers, including six Nobel laureates. The theoretical level of the courses is high; at the same time, you will develop practical skills related to reviewing and editing literary works. A combination of compulsory and individually chosen courses will develop your knowledge and skills in this area, forming the basis for the writing of a strong scholarly Master’s Thesis. The programme qualifies the students for doctoral studies in literature, but is also useful for work outside of the university. This is especially the case in fields where there is a demand for knowledge about the significance of language for communication and social development, and which require international broad-mindedness, historical competence and the ability to deal with complex information in a systematic and critical fashion.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Kultur och historia

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur, film, konst och teatervetenskap som olika uttryck för kulturens betydelse för mä…

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur, film, konst och teatervetenskap som olika uttryck för kulturens betydelse för människan och samhället. Gemensamt för studierna är att du skärper din analytiska förmåga och lär dig se olika utvecklingslinjer, ofta i ett tvärvetenskapligt sammanhang.

Studier inom intresseområdet Kultur och historia ger en bred generell kompetens med stor användbarhet i arbetslivet där det krävs självständighet, analytiska färdigheter och förmåga att kommunicera.

Mer om Kultur och historia

Intresseområde: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet. ...

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Mer om Språk

Ämne

Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap

Gillar du att läsa? Är du intresserad av hur litteraturen har förändrats genom historien, från äldre tiders muntliga diktning fram till dagens digitala textvärldar? Vill du bli expert på att analysera och tolka texter? Då är litteraturvetenskap ett ämne som passar just dig! Som litteraturvetare får du studera dikter, noveller, romaner och pjäser i deras historiska, samhälleliga och formmässiga sammanhang. Från den litteraturhistoriska grunden bygger vi upp ett alltmer nyanserat vetenskapligt förhållningssätt. Du får läsa såväl kända klassiker som nyare litteratur, från Homeros och Sapfo till Toni Morrison och Tomas Tranströmer, och samtidigt fördjupa dig i allt från berättarteknikens ABC till postkoloniala aspekter. Under dina studier i litteraturvetenskap utvecklar du således en grundläggande litteraturhistorisk kompetens och tränas i kritiskt tänkande. Du förvärvar en ökad metodologisk och teoretisk insikt och en förfinad analytisk förmåga. Under studiernas gång kan du välja att fördjupa dig i exempelvis barn och ungdomslitteratur, genusteori, intermedialitet och modernitetsproblematik. Vi erbjuder en rad olika kurser, från grundkursen i litteraturvetenskap till olika kvällskurser.

ARBETSMARKNAD Studenter som har läst litteraturvetenskap arbetar idag ofta i yrken där höga krav ställs på läsförståelse, skrivfärdighet, språkkänsla och vetenskapliga förhållningssätt. En del arbetar inom förlagsbranschen som exempelvis förläggare, redaktörer och språkgranskare. Andra jobbar som kritiker och kulturjournalister och syns i tidningar, på radio och teve och på nätet. Många litteraturvetare återfinns också i statliga och kommunala verksamheter som kultursekreterare och informatörer. Lärare och bibliotekarier är två andra viktiga yrkesgrupper där en litteraturvetenskaplig utbildning av tradition spelar en framträdande roll. Många etablerade författare och översättare har studier i litteraturvetenskap som akademisk merit. De färdigheter som studenterna uppövar under studier i litteraturvetenskap kan alltså mynna ut i många olika typer av anställningar.

EXAMEN su.se/examen

Litteraturvetenskap

Italienska

Italienska

Italienska talas som modersmål av cirka 70 miljoner människor. Drygt 60 miljoner av dem bor i Italien och Schweiz. Språket är mycket populärt som främmande språk för människor runt om i världen. Italienskan är, med sina rötter i latinet, också ett av Europas främsta kulturspråk.

Genom historien har Italien varit framstående inom klassisk musik, opera, litteratur, konst, arkitektur, film och mode. Det är därför ett naturligt val för den som vill studera olika konstformer eller estetiska vetenskaper.

Du kan studera italienska upp till kandidatexamen på grundnivå. Du kan även läsa vår utlandskurs Italienska I i Italien. Under studiernas gång utvecklar du din muntliga förmåga och får lära dig skillnaderna mellan italienska och olika dialekter som talas i landet. Mycket tid läggs på den skriftliga uttrycksfärdigheten och du får gedigna kunskaper i italiensk grammatik. Du får också lära dig om italiensk kultur i ett jämförande perspektiv och kulturella företeelser för språkanvändningen lyfts fram. Under hela utbildningens gång läser du italiensk litteratur och lär dig om Italiens historia och samhällsutveckling. Du introduceras till språkvetenskapliga och litteraturvetenskapliga teorier och metoder för att slutligen skriva din uppsats i italienska. Ett rikt kursutbud på avancerad nivå öppnar olika möjligheter för dig som är intresserad av att fortsätta dina studier och som siktar mot forskarutbildningen.

ARBETSMARKNAD På arbetsmarknaden är det en merit att kunna italienska och efterfrågan växer. Dina studier förbereder dig för flera yrkesverksamheter med anknytning till språk: på skolor och inom högre utbildning, arbete i arkiv och museer, bibliotek, förlag, inrikes och utrikesförvaltning (bland annat inom EU), journalistik, tolkning och översättning, bland annat inom kultur, mode och turism samt inom film och tv sektorn. Inom handel och näringsliv är det en stor merit att kunna italienska eftersom Italien är en av världens största ekonomier och en av Sveriges viktigaste handelspartner.

EXAMEN su.se/examen

Italienska