Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot italienska, 120 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dagtid
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska / Italienska
Särskild behörighet
Filosofie kandidatexamen eller motsvarande i italienska med examensarbete i italienska. Engelska 6.

Beskrivning

In the Masters Programme in Linguistics with a specialization in Italian you will deepen your knowledge of linguistics and your skills in the Italian language. You will choose the area and courses for your linguistic specialization, connected to t…

In the Masters Programme in Linguistics with a specialization in Italian you will deepen your knowledge of linguistics and your skills in the Italian language. You will choose the area and courses for your linguistic specialization, connected to the Department’s actual, ongoing research: second/third language acquisition, lexicography or linguistic history. In addition, you will take the faculty-wide courses which are obligatory in the Linguistics programme. You will also train your academic language skills in Italian in both speech and in writing. A central module is represented by an independent research project within the area of your specialization, in the form of one or two essays.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet. ...

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Mer om Språk

Intresseområde: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet. ...

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Mer om Språk

Ämne

Italienska

Italienska

Italienska talas som modersmål av cirka 70 miljoner människor. Drygt 60 miljoner av dem bor i Italien och Schweiz. Språket är mycket populärt som främmande språk för människor runt om i världen. Italienskan är, med sina rötter i latinet, också ett av Europas främsta kulturspråk.

Genom historien har Italien varit framstående inom klassisk musik, opera, litteratur, konst, arkitektur, film och mode. Det är därför ett naturligt val för den som vill studera olika konstformer eller estetiska vetenskaper.

Du kan studera italienska upp till kandidatexamen på grundnivå. Du kan även läsa vår utlandskurs Italienska I i Italien. Under studiernas gång utvecklar du din muntliga förmåga och får lära dig skillnaderna mellan italienska och olika dialekter som talas i landet. Mycket tid läggs på den skriftliga uttrycksfärdigheten och du får gedigna kunskaper i italiensk grammatik. Du får också lära dig om italiensk kultur i ett jämförande perspektiv och kulturella företeelser för språkanvändningen lyfts fram. Under hela utbildningens gång läser du italiensk litteratur och lär dig om Italiens historia och samhällsutveckling. Du introduceras till språkvetenskapliga och litteraturvetenskapliga teorier och metoder för att slutligen skriva din uppsats i italienska. Ett rikt kursutbud på avancerad nivå öppnar olika möjligheter för dig som är intresserad av att fortsätta dina studier och som siktar mot forskarutbildningen.

ARBETSMARKNAD På arbetsmarknaden är det en merit att kunna italienska och efterfrågan växer. Dina studier förbereder dig för flera yrkesverksamheter med anknytning till språk: på skolor och inom högre utbildning, arbete i arkiv och museer, bibliotek, förlag, inrikes och utrikesförvaltning (bland annat inom EU), journalistik, tolkning och översättning, bland annat inom kultur, mode och turism samt inom film och tv sektorn. Inom handel och näringsliv är det en stor merit att kunna italienska eftersom Italien är en av världens största ekonomier och en av Sveriges viktigaste handelspartner.

EXAMEN su.se/examen

Italienska

Romanska språk

Romanska språk

Romanska språk är en samlande benämning för de språk som har sitt ursprung i latin: franska, italienska, portugisiska och spanska. Utbildning inom huvudområdet romanska språk ges på avancerad nivå. Utbildningen bygger på de kunskaper som studenterna erhållit inom utbildningen på grundnivå i franska, italienska, portugisiska och spanska och innebär en fördjupning av tidigare förvärvade kunskaper, färdigheter och förmågor och utvecklar studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet samt förbereder för vidare studier på forskarnivå. Du får fördjupad insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete, och fördjupad teori och metodkunskap.

Kurser inom huvudområdet ges med både språk och litteraturvetenskapligt innehåll. Du kommer att studera de olika språkens utveckling och variation och får lära dig vad som förenar språken men även vad som skiljer dem åt. Du lär dig hur de olika romanska litteraturerna har utvecklat sig i olika delar av världen och hur dessa litteraturer kan förhålla sig till varandra utifrån ett komparativt litteraturvetenskapligt perspektiv. Dessa insikter kommer sedan att tillämpas och fördjupas inom valda språkområden.

De examensgivande utbildningarna i huvudområdet omfattar magister och masterexamen med inriktningar mot de fyra språken med antingen språk eller litteraturvetenskaplig inriktning. Examensarbetet på masternivå skrivs i ett av huvudområdets fyra språk och ska vara riktat mot den forskning som bedrivs på institutionen.

ARBETSMARKNAD Studierna inom romanska språk förbereder dig för vidare studier inom forskarutbildningen. Andra yrkesverksamheter som är möjliga efter studierna på avancerad nivå riktar sig främst mot arbete inom kultursektorn, såsom i arkiv och museer, bibliotek, förlag, tolkning och översättning.

EXAMEN su.se/examen

Romanska språk