JURISTLINJEN, 270 hp

Grundnivå

Fakta

Fakta saknas
Programkod JJURY

Utbildningsplan

Kontakta institutionen för information.

Beskrivning

Juristlinjen innehåller tre utbildningsprogram: - juristutbildning, 180 poäng - grundläggande rättsutbildning, 80 poäng - Fil.kand i rättsvetenskap, 120 poäng Den fullständiga juristutbildningen (180 poäng) förbereder för yrkesverksamhet på må…

Juristlinjen innehåller tre utbildningsprogram: - juristutbildning, 180 poäng - grundläggande rättsutbildning, 80 poäng - Fil.kand i rättsvetenskap, 120 poäng Den fullständiga juristutbildningen (180 poäng) förbereder för yrkesverksamhet på många olika områden, både inom den privata och inom den offentliga sektorn. Inom den offentliga sektorn finns jurister främst i rättsväsendet (t ex domstolar, allmänna advokatbyråer, åklagarmyndigheter och polismyndigheter) samt i den centrala statsförvaltningen och i andra grenar av den statliga och kommunala förvaltningen. Vanliga arbetsplatser inom den enskilda sektorn är banker och försäkringsbolag samt många större företag inom handel och industri. Slutligen sysselsätts åtskilliga jurister inom organisationer, såväl svenska (t ex arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer) som internationella. Praktikmoment kan ingå i examensarbetet. Efter avslutad juristutbildning tingsmeriterar sig många som notarie, en tvåårig praktiktjänstgöring huvudsakligen vid domstol, vilken administreras av Domstolsverket. I Juristlinjen ingår kurser på mellan 2 och 15 poäng, som man läser och tenterar av en efter en i en bestämd ordning, samt ett examensarbete om 10 eller 20 poäng. Drygt tre fjärdedelar av utbildningen (140 poäng) består av obligatoriska kurser, gemensamma för alla, medan knappt en fjärdedel (40 poäng) utgörs av specialkurser samt av examensarbetet. Under de två sista terminerna läses specialkurser som fördjupning inom eller integration mellan tidigare studerade, främst juridiska, ämnesområden, eller breddning inom vissa, främst samhällsvetenskapliga, ämnesområden. De specialkurser under Juristlinjens sista terminer som är utmärkande för Stockholm är bl.a. EG-rätt, konsument- och marknadsrätt, annan mot affärs- och näringslivet inriktad juridik, arbetsrätt, datarätt, skatterätt samt straffrätt och kriminologi. Även språkkurser med juridisk specialinriktning liksom vissa utländska universitetskurser kan ingå bland specialkurserna. Den grundläggande rättsutbildningen, 80 poäng är konstruerad som en etappavgång. Det innebär att man senare – eventuellt efter en period av yrkesverksamhet – kan återvända till studierna och läsa in återstoden till en juris kandidatexamen. De kurser som ingår i den grundläggande rättsutbildningen tillgodoräknas i sådant fall inom juris kandidatexamen. Arbetsområdena för personer med grundläggande rättsutbildning är betydligt mer begränsade. De finns främst på mellannivåer inom kommunal och statlig förvaltning samt inom organisationer. Den grundläggande rättsutbildningen på 80 poäng inleds med en obligatorisk del om 60 poäng som motsvarar Juristlinjens tre första terminer. Den studerande kan härefter själv välja ut resterande kurser om 20 poäng inom ramen för institutionens program för specialkurser. Fil kand i rättsvetenskap, 120 poäng, ger en god överblick över det juridiska regelsystemet och en fördjupad kunskap inom minst ett rättsområde samt insikt i juridisk metod. I mån av plats får de studenter som har avlagt denna examen fortsätta utbildningen mot den fullständiga juris kandidatexamen. Utbildningen omfattar samma obligatoriska del som den grundläggande rättsutbildningen, därutöver läses 40 poäng specialkurser, Juridisk metod, 10 poäng, samt en uppsats, 10 poäng.

Mer detaljerad information finns på www.juridicum.su.se

Läs hela beskrivningen