Arbetslivets juridik II EU-rättens implementering i svensk arbetsrätt, 7.5 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 50%
Studietid Kväll
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska
Särskild behörighet
Tillträde till undervisningen har studerande som genomgått Arbetslivets juridik eller kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation, motsvarande personalutbildning inom arbetsrätt eller motsvarande. För tillträde till examination fordras att förkunskapskraven är uppfyllda samt att studenten har varit aktivt närvarande vid minst 80% av undervisningstillfällena .

Beskrivning

Kursen syftar till att förmedla kunskap om det arbetsrättsliga regelverket i ett nationellt och till viss del även internationellt perspektiv. Kursens tema är EU-rättens inverkan på svensk arbetsrätt. Här undersöks och analyseras vilka effekter…

Kursen syftar till att förmedla kunskap om det arbetsrättsliga regelverket i ett nationellt och till viss del även internationellt perspektiv. Kursens tema är EU-rättens inverkan på svensk arbetsrätt. Här undersöks och analyseras vilka effekter EU-rätten har gett och kommer att ge på arbetsrätten och på arbetsmarknaden. Detta görs från en mängd olika perspektiv där olika experter från universitet, arbetsmarknadsorganisationer och advokatbyråer delger oss sitt perspektiv och sina erfarenheter. Varje föreläsare bidrar med sin speciella kompetens vid ett eller ett par tillfällen i en serie av föreläsningar där deltagarna på kursen förväntas deltaga i och utveckla diskussionen. Examinering, vi tentamen, sker utifrån en problemorientering och är praktiskt inriktad.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

...

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Mer om Människa, juridik, politik och samhälle

Ämne

Juridik

Juridik

När du läser juridik får du lära dig den metod som krävs för att tolka och tillämpa rättsregler. Med hjälp av den metoden kan du både lösa juridiska problem och förhindra att de uppstår. Du som väljer att läsa juridik får också lära dig att tänka självständigt och analytiskt. Du kommer även att utveckla din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Hos oss kan du till exempel läsa juristprogrammet och ett antal fristående kurser inom bland annat handelsrätt.

I och med närheten till Stockholms alla företag, advokatbyråer, domstolar och andra myndigheter har vi unika möjligheter att koppla juristprogrammet till yrkeslivet. Du kommer att träffa många lärare som arbetar praktiskt vid sidan av undervisningen. Inget annat juristprogram i Sverige har lika många fördjupningskurser inom juristprogrammet som vi. Dessa kurser ger dig chansen att i slutet av juristutbildningen fördjupa dig i ett juridiskt ämne som intresserar just dig. Som svar på arbetsmarknadens behov har utbildningen fått ett ökat inslag av praktiska övningar som rättegångsspel, avtalsskrivning och avtalsförhandling.

ARBETSMARKNAD Den moderna juridiken blir allt mer internationell genom till exempel europarätten och frågor som rör mänskliga rättigheter. Juristutbildningen vid Stockholms universitet ger en bred kompetens som gör det möjligt för dig att välja olika vägar i yrkeslivet. Samhället är i ständig förändring, vilket leder till att nya arbetsområden öppnar sig för jurister.

EXAMEN su.se/examen

Juridik