Omvärldsanalys med kulturgeografisk inriktning, 30 hp

Grundnivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska
Särskild behörighet
120 hp inklusive examensarbete för kandidatexamen och minst 60 hp i kulturgeografi eller geografi, eller motsvarande.

Beskrivning

Syfte och kunskapsmål

Syftet med kursen är att studenten skall kunna genomföra omvärldsanalyser. Det innebär att han/hon kan redogöra för vad omvärldsanalys innebär. Studenten kan använda olika arbetssätt inom omvärldsanalys samt kritisk…

Syfte och kunskapsmål

Syftet med kursen är att studenten skall kunna genomföra omvärldsanalyser. Det innebär att han/hon kan redogöra för vad omvärldsanalys innebär. Studenten kan använda olika arbetssätt inom omvärldsanalys samt kritiskt och självständigt granska modeller inom omvärldsanalys.

Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen består av tre moment: Det första momentet ger perspektiv på omvärldsanalyser. Olika arbetssätt presenteras av företrädare för organisationer. Under det andra momentet får studenterna träna i att göra omvärldsanalyser för att i det avslutande tillämpade momentet i en extern organisation göra omvärldsanalyser ”på riktigt”.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

...

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Mer om Människa, juridik, politik och samhälle

Ämne

Kulturgeografi

Kulturgeografi

Vill du studera och analysera världen omkring oss? Kulturgeografi handlar om samspelet mellan människa, samhälle och miljö. Samhällsperspektivet behandlar sociala, politiska och ekonomiska aspekter; hur det ser ut i dag men också hur det såg ut förr. Det geografiska perspektivet kan röra allt från lokal och regional nivå till internationell och global nivå. Kulturgeografi är ett brett ämne med många olika inriktningar. Som student hos oss möter du lärare och ledande forskare inom historisk geografi och landskap, befolkningsgeografi, migration och globala processer, ekonomisk geografi, kartografi och GIS, stadsgeografi och miljöfrågor.

Du studerar olika sätt att leva, tänka, arbeta, planera och resa. Du får kunskap om och insikt i levnadsförhållanden runt om i världen och du arbetar med relevanta begrepp och metoder för att förstå sammanhang och urskilja mönster. Studieresor, exkursioner, fältstudier och fältarbeten är viktiga inslag i våra utbildningar och vi lägger stor vikt vid grupparbeten, rapporter och analyser.

ARBETSMARKNAD Kulturgeografi är ett ämne för dig som vill ha en samhällsvetenskaplig utbildning för att kunna arbeta med exempelvis utredning, analys, handläggning, planering och kommunikation. Våra kurser ger kunskap och färdighet att arbeta med frågor om miljö, boende, segregation, samhällsplanering samt urban och regional utveckling. Som kulturgeograf kan du exempelvis arbeta inom konsultföretag, statliga organisationer och kommuner.

EXAMEN su.se/examen

Kulturgeografi