Kinesiska I, 30 hp

Grundnivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dagtid
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska / Engelska
Särskild behörighet
Grundläggande behörighet.

Beskrivning

Kursen omfattar första terminens studier i modern standardkinesiska (putonghua) för nybörjare. Kursen utvecklar de grundläggande kunskaperna i kinesisk fonetik, transkriptionssystemet Hanyu Pinyin, muntlig och skriftlig framställning samt hör- och…

Kursen omfattar första terminens studier i modern standardkinesiska (putonghua) för nybörjare. Kursen utvecklar de grundläggande kunskaperna i kinesisk fonetik, transkriptionssystemet Hanyu Pinyin, muntlig och skriftlig framställning samt hör- och läsförståelse. Kursen ger också en introduktion till det moderna Kinas historia och samhälle.

Kursen Kinesiska I har följande delkurser:

1. Modern kinesiska I a, 7,5 hp Grundläggande kinesisk fonetik och transkriptionssystemet Hanyu Pinyin introduceras. Kursen innehåller elementär textläsning, tecken- och ordkunskap samt viss teckenetymologi. Översättning från och till kinesiska med utgångspunkt från kursboken tränas. I samband med detta lär sig studenten att skriva, läsa och översätta cirka 150 nya skrivtecken.

2. Modern kinesiska I b, 8 hp Kursen bygger vidare på de inhämtade kunskaperna i kinesisk fonetik, Hanyu Pinyin, tecken- och ordkunskap samt etymologi. Delkursen omfattar i huvudsak studier av enkla texter på modern kinesiska i en lärobok. Kinesisk grammatik och kinesiska satsmönster gås igenom. I samband med detta lär sig studenten att skriva, läsa och översätta cirka 150 nya skrivtecken. I kursen ingår också att läsa och översätta enklare texter från och till kinesiska.

3. Språkfärdighet I, 4,5 hp Delkursen övar korrekt uttal samt tränar grundläggande muntligt och skriftligt kinesiskt vardagsspråk.

4. Introduktion till Kinastudier, 10 hp Delkursen ger en introduktion till Kinastudier och förhållandena i Kina och Taiwan. Kursen syftar också till att utveckla färdigheter och metoder i akademiskt skrivande, läsande och presentation.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet. ...

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Mer om Språk

Ämne

Kinesiska

Kina är världens folkrikaste land och har idag världens näst största ekonomi. Kina får allt mer inflytande i världen vad gäller ekonomi, politik och kultur. Kinas ekonomiska framgångar och ökande handelsförbindelser har medfört ett växande utbyte även med Sverige. Kina är både intressant och spännande. Studier i kinesiska öppnar dörren för dig till Kinas rika kultur, flertusenåriga historia, fascinerande samhällsutveckling och inte minst mötet med över en miljard kineser.

Om du vill skaffa dig gedigna kunskaper i det kinesiska språket kräver detta hårt arbete och ett långsiktigt engagemang. För dig kan dessa kunskaper, i kombination med kunskaper i andra ämnen, vara utslagsgivande på arbetsmarknaden och vägen till en internationell karriär.

När du studerar kinesiska lär du dig det moderna standardspråket, putonghua. I studierna ingår också kurser om det kinesiska samhället, Kinas historia och litteratur. Efter två års studier kan du föra en enklare konversation på kinesiska och på egen hand börja läsa modern sakprosa och modern skönlitteratur med hjälp av lexikon.

För att kunna bli antagen till Kinesiska I behöver du ha kunskaper i Kinesiska motsvarande steg 3 från gymnasiet eller ha läst våra förberedande kurser Kinesiska för nybörjare I, 15 hp och Kinesiska för nybörjare II, 15 hp. Kinesiska I startar varje hösttermin. Efter Kinesiska I fortsätter du att läsa Kinesiska II i Stockholm. Den tredje terminen har vi en utbytestermin för våra studenter i staden Changchun i provinsen Jilin i Kina. Den fjärde terminen återvänder du till Stockholm och förbereder dig för skrivandet av kandidatuppsatsen som sker på hösten termin fem. För att ta ut en kandidatexamen i kinesiska behöver du sammanlagt 180 hp.

Vi erbjuder också ett tvåårigt Masterprogram i kinesiska, 120 hp. Utbildningen erbjuds i samarbete med flera ledande nordiska universitet och Zhejiangs universitet i Hangzhou. Termin 1 och 4 läses i Stockholm och termin 2 och 3 studerar du på plats i Hangzhou.

Kinesiska