KULTURVETARLINJEN, 180 hp

Denna utbildning är nedlagd

Grundnivå

Fakta

Fakta saknas
Programkod KKUVA

Utbildningsplan

Kontakta institutionen för information.

Beskrivning

Kulturvetarlinjen vid Stockholms universitet omfattar 120 – 180 poäng, beroende på vilka alternativ man väljer. Linjen ger en målinriktad humanistisk utbildning, som förbereder för yrken inom kultursektorn i vid mening. Den ger stora möjligheter …

Kulturvetarlinjen vid Stockholms universitet omfattar 120 – 180 poäng, beroende på vilka alternativ man väljer. Linjen ger en målinriktad humanistisk utbildning, som förbereder för yrken inom kultursektorn i vid mening. Den ger stora möjligheter till valfrihet. Beroende av den kombination man väljer kan kommande arbetsuppgifter ligga inom kulturvårdande och kulturförmedlande institutioner och verksamheter av olika slag, t.ex. museer och kulturminnesvård, arkiv, förlag, eller massmedier. Kulturadministrativa uppgifter inom studieförbund, organisationer, företag och förvaltning är också en arbetsmarknad för kulturvetare, liksom forskning och utredning. Äver den privata sektorn (gallerier, kulturprojekt av olika slag) har öppnat nya möjligheter. Humanistiska studier brukar också betraktas som mänskligt berikande i sig, oavsett vad man senare sysslar med. Kulturvetarlinjen kan vara forskningsförberedande inom huvudämnet. Linjen inleds med en baskurs: Kulturvetenskaplig grundkurs, 20 poäng. Efter baskursen följer ett huvudämnesstudium om 60 eller 80 poäng. Därefter skall du bredda dina kunskaper genom att läsa minst 20 poäng i annat (andra) ämne(n) än huvudämnet. Linjen avslutas med ett tillämpningsstudium om 20 eller 40 poäng, med skilda inriktningar. Den första terminens baskurs ger en kulturteoretisk översikt, koncentrerad kring en diskussion om kulturbegreppet, samt grunder i vetenskapsteori och argumentationsanalys. Den avslutas med en mindre uppsats. Studietakten är relativt hög och kursen fordrar god förmåga att läsa engelska texter. Viss orientering om en relevant arbetsmarknad ges också. Huvudämnesstudiet ska ge fördjupade kunskaper i ett kulturvetenskapligt ämne. Du väljer då ett av följande ämnen: antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, barnkultur, ekonomisk historia, etnologi, filmvetenskap, genusvetenskap, historia, idehistoria, konstvetenskap, kulturgeografi, litteraturvetenskap, musikvetenskap, praktisk filosofi, religionshistoria, socialantropologi, teatervetenskap och teoretisk filosofi. Minst ett större uppsatsarbete ingår i huvudämnesstudiet. Breddningsstudierna ska omfatta sammanlagt minst 20 och högst 40 poäng. Här kan du välja fritt mellan de kurser som ges vid Stockholms universitet, och i viss mån även vid andra högskolor. För tillämpningsstudium kan du välja mellan olika alternativ, bl.a. en kurs innehållande praktik. Kulturvetarlinjen ger också ett antal fristående kurser, både yrkesinriktade och tvärvetenskapligt teoretiska, som kan läsas inom eller utom linjestudierna.

Ytterligare upplysningar lämnas av studievägledaren för Historiska institutionen och Kulturvetarlinjen.

Läs hela beskrivningen