Fältlingvistik, 7.5 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 50%
Studietid Dagtid
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska
Särskild behörighet
Kandidatexamen i allmän språkvetenskap eller annat språkvetenskapligt ämne. Minst 30 hp lingvistik inklusive kursen Morfologiska och syntaktiska strukturer, 7,5 hp. Engelska 6.

Beskrivning

Kursens huvudsakliga fokus ligger på praktiskt arbete med en talare av ett mindre beskrivet språk, inklusive strukturering och analys av data. Därtill orienteras på mer teoretisk nivå om relaterade teman som etiska ställningstaganden, interaktions…

Kursens huvudsakliga fokus ligger på praktiskt arbete med en talare av ett mindre beskrivet språk, inklusive strukturering och analys av data. Därtill orienteras på mer teoretisk nivå om relaterade teman som etiska ställningstaganden, interaktionstekniker, dokumentations- och arkiveringsaspekter och skillnader mellan beskrivning och dokumentation, praktiska hänsyn i fältsituationen, presentation av data, liksom generellt/typologiskt om områden inom syntax, morfologi, fonologi och fonetik, enligt de behov som uppstår i det praktiska arbetet.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet. ...

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Mer om Språk

Ämne

Lingvistik

Lingvistik är vetenskapen om det mänskliga språket. Lingvister studerar hur språk är uppbyggda, vilka likheter och skillnader som finns mellan världens språk, och hur språk uppstår, förändras och försvinner. Inom fältet studeras också hur människor använder språk för att kommunicera med varandra, och hur barn tillägnar sig sina modersmål.

Lingvistik är ett tvärvetenskapligt ämne. Det innebär att frågeställningar kan angripas utifrån såväl humanistiska och beteendevetenskapliga som naturvetenskapliga perspektiv. En infallsvinkel bygger på systematiska jämförelser av språkliga fenomen inom representativa urval av världens språk, till exempel vad gäller grammatik eller ordförråd. En annan infallsvinkel är att studera språkanvändning genom att samla in och analysera språkliga data, exempelvis från sociala medier, skönlitteratur eller inspelningar av interaktion mellan människor. Ytterligare en infallsvinkel är att studera talkommunikation och språkutveckling med experimentella metoder.

Under utbildningen på grundnivå lär du dig både lingvistisk teori och metod. De teoretiska momenten har ett tvärspråkligt perspektiv och behandlar språkets alla nivåer från språkets minsta beståndsdelar till språkanvändning i social interaktion. Du utvecklar färdigheter i att tillämpa lingvistiska teorier för analys och problemlösning. Genom kurser i programmering lär du dig tillämpa datadrivna metoder för kvantitativ analys av stora textsamlingar. Du får även prova på experimentella metoder inom fonetik, psykolingvistik och neurolingvistik. Dessa kunskaper kan omsättas till praktiska tillämpningar i allt från språkundervisning, översättning och tolkning till talteknologi och språkteknologi.

På avancerad nivå kan du specialiserad dig inom typologi och språklig diversitet, barns språkutveckling, datorlingvistik eller fonetik. På avancerad nivå finns även en specialisering inom teckenspråk. Inom specialiseringen ligger fokus på en fördjupning av kunskaper om det svenska teckenspråket, bland annat genom språkvetenskapliga studier av teckenspråk och fördjupning i digitala resurser för svenskt teckenspråk, döva och hörselskadade barns språkutveckling och döva och hörselskadades flerspråkighet. Våra utbildningar på avancerad nivå är huvudsakligen forskningsförberedande.

ARBETSMARKNAD Utöver ämneskunskaper tränar studier i lingvistik upp din förmåga till problemlösning och kritiskt och analytiskt tänkande samt din kommunikativa kompetens. Många studenter kombinerar sina studier i lingvistik med andra språkämnen, filosofi, pedagogik eller data- och systemvetenskap. Studier i lingvistik kan därför leda in till en mängd olika yrken, alltifrån forskning och undervisning till arbete inom IT-branschen. Exempel på områden där lingvistikstudier är en viktig merit är språkundervisning, redaktionellt arbete, översättning, språkvård, talteknologi och språkteknologi.

EXAMEN su.se/examen

Lingvistik