Förberedande kurs i matematik, 7.5 hp

Grundnivå

Fakta

Studietakt 25%
Studietid Ingen undervisning
Studieform Distans via Internet
Undervisningsspråk Svenska
Särskild behörighet
Matematik C eller Matematik 3b alt 3c (Områdesbehörighet 3 med undantag för Naturkunskap A+B och Samhällskunskap A eller Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2).

Beskrivning

Detaljerad information finns på kursens hemsida: math.su.se/forbkurs. Förberedande kurs i matematik vänder sig till dig som vill fräscha upp och fördjupa dina matematikkunskaper inför universitetsstudier.

Kursen har flytande start- och slutdatu…

Detaljerad information finns på kursens hemsida: math.su.se/forbkurs. Förberedande kurs i matematik vänder sig till dig som vill fräscha upp och fördjupa dina matematikkunskaper inför universitetsstudier.

Kursen har flytande start- och slutdatum och valfri studietakt, vilket innebär att du själv får bestämma när och i vilken takt du läser kursen. Examinationen består av automaträttade prov och inlämningsuppgifter som görs hemifrån, samt en avslutande skriftlig salstentamen.

Du som läser kursen kan alltid kontakta mentorerna via telefon, e-post eller kursforum för att få hjälp med matematiska frågor.

Kursen ger behörighet att läsa Matematik I (MM2001), 30hp vid Stockholms universitet.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du …

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.

Mer om Naturvetenskap och matematik

Ämne

Matematik

Eftersom en matematisk teori alltid innebär att vissa slutsatser gäller under angivna förutsättningar, kan den principiellt inte säga något om den fysiska verkligheten. Icke desto mindre har matematiken blivit ett oumbärligt verktyg för en lång rad av ämnen, som astronomi, fysik, kemi, statistik och de tekniska vetenskaperna samt på senare tid även för ekonomi, biologi, olika beteendevetenskaper och datavetenskap. Matematikens uppgift då det gäller tillämpningsämnena är dels att ställa begreppsbildningar till förfogande för en exakt och ändamålsenlig formulering av empiriska lagar, dels att ur de formulerade lagarna härleda konsekvenser, vilka bland annat kan användas för att finna bättre modeller av den verklighet man vill beskriva. Dessa uppgifter har med tiden blivit alltmer betydelsefulla. Matematiken utvecklas ständigt genom en intensiv internationell forskning, nya teorier skapas och redan existerande förenklas och byggs ut.

EXAMEN su.se/examen

Matematik