Matematisk kontrollteori, 7.5 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 50%
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska
Särskild behörighet
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 90 högskolepoäng i matematik där Analysens grunder, AN, 7,5 hp (MM7001), Analytiska funktioner I, AN, 7,5 hp (MM7002), Ordinära differentialekvationer, AN, 7,5 hp (MM7004) och Dynamiska system och optimal kontrollteori, AN, 7,5 hp (MM7010) eller motsvarande skall ingå. Engelska B eller motsvarande.

Beskrivning

Kursen behandlar: Deterministiska ändligt-dimensionella system med betoning på en systematisk behandling av kärnan av kontrollteori, algebraisk teori för linjära system inklusive kontrollerbarhet, observerbarhet, återkopplingsekvivalens and minima…

Kursen behandlar: Deterministiska ändligt-dimensionella system med betoning på en systematisk behandling av kärnan av kontrollteori, algebraisk teori för linjära system inklusive kontrollerbarhet, observerbarhet, återkopplingsekvivalens and minimalitet, stabilitet enligt Lyapunov och input/outputmetoder, idéer i optimal kontroll, observerare och dynamisk återkoppling, parametrisering av stabiliserande kontrollerare, några mycket grundläggande fakta om frekvensdomäner som t.ex Nyquistkriteriet. Ett urval av följande ämnen: Grunderna i robust kontrollteori och differentiella spel, några mer avancerade exempel på icke-linjär kontrollteori, geometrisk kontrollteori, stokastisk kontrollteori, filtrering och estimering.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du …

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.

Mer om Naturvetenskap och matematik

Ämne

Matematik

Eftersom en matematisk teori alltid innebär att vissa slutsatser gäller under angivna förutsättningar, kan den principiellt inte säga något om den fysiska verkligheten. Icke desto mindre har matematiken blivit ett oumbärligt verktyg för en lång rad av ämnen, som astronomi, fysik, kemi, statistik och de tekniska vetenskaperna samt på senare tid även för ekonomi, biologi, olika beteendevetenskaper och datavetenskap. Matematikens uppgift då det gäller tillämpningsämnena är dels att ställa begreppsbildningar till förfogande för en exakt och ändamålsenlig formulering av empiriska lagar, dels att ur de formulerade lagarna härleda konsekvenser, vilka bland annat kan användas för att finna bättre modeller av den verklighet man vill beskriva. Dessa uppgifter har med tiden blivit alltmer betydelsefulla. Matematiken utvecklas ständigt genom en intensiv internationell forskning, nya teorier skapas och redan existerande förenklas och byggs ut.

EXAMEN su.se/examen

Matematik