AKTUARIEPROGRAMMET, 90 hp

Fakta

Fakta saknas
Programkod NAMAT

Utbildningsplan

Kontakta institutionen för information.

Beskrivning

Aktuarie är ett annat ord för försäkringsmatematiker. Dessa har en nyckelroll inom försäkringsbolagen där de genomför riskanalyser och medverkar i strategisk styrning exempelvis vid införande av nya produkter. Aktuarierna bedömer även storleken på…

Aktuarie är ett annat ord för försäkringsmatematiker. Dessa har en nyckelroll inom försäkringsbolagen där de genomför riskanalyser och medverkar i strategisk styrning exempelvis vid införande av nya produkter. Aktuarierna bedömer även storleken på de avsättningar som krävs för framtida skadeersättning, ger underlag för premiebestämning och återförsäkring och mycket annat. Aktuariens verktyg är i första hand matematik, sannolikhetsteori, statistik samt datorprogrammering. Grundläggande kunskaper i ekonomi och juridik är också av betydelse, vilket gör detta program tvärvetenskapligt.

Aktuarieprogrammet är en påbyggnadsutbildning (magisterprogram) som vänder sig till den som redan har grundläggande matematisk utbildning. Målsättningen är att den studerande efter genomgången utbildning ska uppfylla utbildningskraven för behörighet som ansvarig aktuarie i försäkringsbolag enligt Finansinspektionens krav. På programmet läser man först ett block om 40 poäng med kurser i

- försäkringsmatematik (15 poäng), - finansmatematik (5 poäng), - försäkringsjuridik (10 poäng), - försäkringsekonomi (10 poäng).

Grundläggande datorprogrammering tränas inom ramen för kurserna i försäkringsmatematik. Programmet avslutas med ett examensarbete om 20 poäng och leder till filosofie magisterexamen i matematisk statistik.

Programmet vänder sig även till den som redan har en examen i matematik eller matematisk statistik och vill bygga på den med de kurser som krävs för aktuariebehörighet. Sådan studerande kan nöja sig med kursblocket om 40 poäng.

Den som vill skaffa sig behörighet för att söka programmet rekommenderas att läsa matematik och matematisk statistik som enstaka kurser eller att följa Matematisk-datalogiska linjen, Biomatematiklinjen eller Matematik-ekonomilinjen.

Ytterligare upplysningar om programmet lämnas av studievägledaren i matematisk statistik samt på www.math.su.se/matstat.

Läs hela beskrivningen